№ 33 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Наукові дослідження

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОМ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗАСАДИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ PDF (English)
Леонід Миколайович Лобойко 3-13
Корупція в органах місцевого самоврядування та її запобігання в Україні PDF (English)
О С Шеремет 14-22
Удосконалення кримінально-правового регулювання відповідальності за злочини проти державного діяча PDF
В В Кузнецов 23-31
Кримінально-правове забезпечення охорони власності Українського народу PDF
В Б Харченко 32-45
Проблеми ефективності застосування норм кримінального права для захисту довкілля в Україні та країнах ЄС PDF
С В Грищак, М В Бабенко 46-55
Участь громадськості в запобіганні та протидії злочинності в Україні PDF
В В Голіна, C C Шрамко, А В Калініна 56-67
Торгівля людьми в Україні: погляд із сьогодення PDF
В С Батиргареєва 68-77
Віктимологічне запобігання грабежам і розбоям PDF
Б М Головкін 78-96
Взаємодія Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами в протидії нелегальній міграції PDF
А Ф Мота 97-107
Проблеми вдосконалення науково-технічного забезпечення слідчої діяльності PDF
В М Шевчук 108-122
Суспільні та приватні інтереси в кримінальному праві: до питання пошуку балансу PDF
Н В Нетеса 123-137
Політична злочинність: поняття, структура, наслідки для суспільства PDF
І Б Медицький 138-150
Принцип поваги до прав і свобод в міжнародних стандар- тах з прав людини та поводження із засудженими PDF
О В Гальцова 151-165
Місця несвободи: поняття та сутність PDF
А І Богатирьов 166-175
Щодо поняття і структури реалізації норм кримінального процесуального права PDF
С О Касапоглу 176-185
Щодо доцільності правової регламентації кримінального проступку в законодавстві України PDF
Т Є Дунаєва 186-198
Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності PDF
Н В Павлюк 199-213

Трибуна докторанта, аспіранта і здобувача

Окремі питання нормативного регулювання покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців залежно від зміни правового режиму в державі PDF
Т Б Ніколаєнко 214-227
Соціально-рольова характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини PDF
Ю А Турлова 228-239
Громадський контроль за діяльністю спеціалізованих суб’єктів запобігання корупції PDF
А В Білецький 240-248
Деякі проблеми запобігання корупції в публічній та приватній сферах PDF
А Ю Дзюба 249-260
Перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів: поняття, різновиди та форми прояву PDF
С В Єрмолаєва-Задорожня 261-272
Кримінальний процесуальний примус у системі запобіжних заходів PDF
К О Середа 273-284
Щодо особливостей детермінації злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти та звідництвом PDF
Т І Усатова 285-300
Проблеми визначення обсягу доказів та порядок їх дослідження в судовому провадженні PDF
І І Шепітько 301-320