Торгівля людьми в Україні: погляд із сьогодення

В С Батиргареєва

Анотація


Стаття присвячена виявленню та аналізу сучасних тенденцій розвитку
такого негативного явища, як торгівля людьми, та доведенню того факту, що
події, які відбуваються на Сході України, а так само анексія Автономної Республіки
Крим, не вплинули на рівень та динаміку злочинів, передбачених ст. 149 КК
України. При цьому наголошується, що в останні роки у висвітленні проблеми
торгівлі людьми намітилася деяка однобокість. Це призводить до втрачання
неупередженого ставлення до оцінки аналізованого явища. До того ж стало
майже нормою «приписувати» до торгівлі людьми й ті випадки протиправної
діяльності, що не мають жодного відношення до неї.
Офіційна статистика правоохоронних органів свідчить про достатньо
стабільну картину із цим видом злочинних проявів у нашій країні. Більше того,
введення для українців безвізового режиму, непогана поінформованість населення
щодо наслідків необережної поведінки під час реалізації свого бажання виїхати
за кордон та поширення практики так званої соціальної мережі за кордоном у по-
дальшому знижатимуть ризики наших громадян стати жертвою торгівлі людь-
ми. У статті зроблено висновок, що згодом проблема торгівлі людьми транс-
формуватиметься в проблему ризиків українських громадян від самостійної (часто
нелегальної) трудової міграції за кордоном. Крім того, у статті констатується,
що непрофесійний підхід в оцінці явища торгівлі людьми в Україні може призвести
лише до нагнітання обстановки в суспільстві та внесення дестабілізуючого чин-
ника у справу протидії дійсним фактам торгівлі людьми та іншим правопорушен-
ням, що межують з нею, але такими справді не є.


Ключові слова


торгівля людьми; незаконна трудова міграція; група ризику; трудове рабство; протидія торгівлі людьми

Повний текст:

PDF

Посилання


Batyirgareeva, V. S. (2002) Torgovlya lyudmi: ugolovno-pravovyie

i kriminologicheskie problemyi [Human Trafficking: Criminal-legal and

Criminological Problems] Zb. nauk. pr. Hark. Tsentru po vivch. organiz.

ZlochinnostI Spilno z Amerikanskim Universitetom u Vashingtoni – Collection

of Scientific Works of the Kharkiv Center for the Study of Organized Crime in

Conjunction with the American University in Washington, issue 4. Kharkiv:

Hark. Tsentr po vivch. organiz. ZlochinnostI Spilno z Amerikanskim

Universitetom u Vashingtoni, 254–270 [in Russian].

Protidiya torgivli lyudmi v Ukrayini [The counter-trafficking in Ukraine]

// Mizhnarodna organizatsiya z migratsiyi. URL: http://www.iom.org.ua/sites/

default/ files/iom_vot_statistics_ukr_jun2016.pdf [in Ukrainian].

Ediniy urok «Protidiyi torgivli lyudmi» do Mizhnarodnogo dnya borotbi

za skasuvannya rabstva [A Single Lesson «Combating Human Trafficking» to

the International Day for the Abolition of Slavery]. URL: https://

docviewer.yandex.ua/view/95432581 [in Ukrainian].

Za dlinnyim rublem. Pochemu millionyi ukraintsev prodolzhayut ezdit

v Rossiyu [For the Big Money. Why Millions of Ukrainians Continue to Travel

to Russia]. URL: http://kompromat1.info/articles/41665‑za_dlinnym_rublem._

pochemu_milliony_ukraintsev_ prodolzhajut_ezditj_v_rossiju [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Батыргареева В. С. Торговля людьми: уголовно-правовые и крими-
нологические проблемы. Зб. наук. пр. Харків. Центру по вивч. організ.
злочинності спільно з Америк. Ун-том у Вашингтоні. Харків: Харків.
Центр по вивч. організ. злочинності спільно з Америк. Ун-том у Вашинг-
тоні, 2002. Вип. 4. С. 254–270.
2. Протидія торгівлі людьми в Україні. Міжнародна організація з мі-
грації. URL: http://www.iom.org.ua/sites/default/files/iom_vot_statistics_ukr_
jun2016.pdf (дата звернення: 07.03.2017).
3. Єдиний урок «Протидії торгівлі людьми» до Міжнародного дня
боротьби за скасування рабства. URL: https://docviewer.yandex.ua/
view/95432581 (дата звернення: 07.03.2017).
4. За длинным рублем. Почему миллионы украинцев продолжают
ездить в Россию. URL: http://kompromat1.info/articles/41665za_dlinnym_
rublem._pochemu_milliony_ukraintsev_prodolzhajut_ezditj_v_rossiju (дата
звернення: 07.03.2017).

Copyright (c) 2017 В С Батиргареєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)