№ 31 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Наукові дослідження

Політика у сфері боротьби зі злочинністю та кримінально-правова політика у системі суспільних наук PDF
П. Л. Фріс 3-27
Запобіжний вплив як категорія теорії і практики запобігання злочинності PDF
В. В. Голіна 28-39
Принцип наукової обґрунтованості побудови сучасного кримінального процесу України PDF
Л. М. Лобойко 40-54
Криміналізація у понятійному апараті кримінологічної науки PDF
М. Ю. Валуйська 55-68
Питання застосування штрафу та виправних робіт за злочини проти безпеки виробництва (розділ X Особливої частини Кримінального кодексу України) PDF
В'ячеслав Іванович Борисов, Г. С. Крайник 69-83
Проблеми кваліфікації фінансування тероризму PDF
Л. М. Демидова 84-98
Аналіз Закону України «Про Національну поліцію» крізь призму міжнародного досвіду громадського впливу на злочинність PDF
М. Г. Колодяжний 99-110
Причини латентної віктимізації населення: деякі вітчизняні та зарубіжні дослідження PDF
О. В. Новіков, Ю. О. Оберемко 111-122
Корупційна злочинність в Україні: сучасний стан та основні стратегії протидії PDF
М. О. Маршуба 123-134
Роль інформаційних технологій у процесі незаконного розголошення професійних таємниць PDF
Г. І. Резнікова 135-149
Проблеми використання віктимологічних даних у процесі підготовки та проведення судових дій PDF
О. І. Резнікова 150-165

Трибуна докторанта, аспіранта і здобувача

Форми реалізації кримінальної політики з протидії злочинам у сфері правосуддя PDF
М. В. Шепітько 166-182
Актуальні питання запобігання злочинам, пов'язаних з порушенням правил охорони або використання надр в Україні PDF
І. В. Здоровило 183-196
Опосередкований виконавець злочину: поняття та види PDF
І. А. Зінов’єва 197-213
Громадянин як суб'єкт запобігання злочинам, що вчиняються у громадських місцях PDF
А. В. Калініна 214-226
Роль огляду місця події при розслідуванні серійних сексуально-садистських убивств PDF
М. Г. Куп’янський 227-236
Кількісно-якісні показники латентних зґвалтувань PDF
Я. Т. Наваляна 237-248
Прогресивна система виконання покарання в умовах реформування державної кримінально-виконавчої служби України PDF
Є. А. Смоляр 249-264
Щодо впливу внутрушньо переміщених осіб на стан злочинності в Україні PDF
Ю. М. Тарасенко 265-273