Корупційна злочинність в Україні: сучасний стан та основні стратегії протидії

М. О. Маршуба

Анотація


Стаття присвячена вивченню на підставі офіційної статистичної інформації Генеральної прокуратури України кількісно-якісних показників корупційної злочинності за період 2013–2015 рр., – рівня, структури, динаміки, латентності, «ціни». Здійснюється спроба визначення структури корупційної злочинності за тяжкістю, сферами, де найбільше поширені корупційні злочини, та ін. Наводяться причини високої латентності корупційної злочинності в Україні. Перелічуються основні стратегії протидії корупції в Україні на основі аналізу Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки». Пропонується низка додаткових напрямів запобіжної діяльності, що мають позитивно вплинути на стан корупційної злочинності: визначення корупційних ризиків у різних сферах суспільного життя; декриміналізація ст. 370 КК України; недопущення обрання службовим особам, які підозрюються у вчиненні кваліфікованих корупційних діянь, запобіжних заходів у виді особистої поруки, застави чи домашнього арешту; організація діяльності нових антикорупційних органів; зміна критеріїв оцінки роботи правоохоронних органів та ін.


Ключові слова


корупція; корупційна злочинність; злочини корупційної спрямованості; протидія; стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Povnyj tekst schorichnoho poslannia Poroshenka do Verkhovnoi Rady [The full text of the annual message of Poroshenko to the Verkhovna Rada], www.unian.ua. Retrieved from http://www.unian.ua/politics/1085454-povniy-tekst-schorichnogo-poslannya-poroshenka-do-verhovnoji-radi.html [in Ukrainian].

Transparency International–Ukraine, http: ti-ukraine.org [in English].

Yedynyj zvit pro kryminal'ni pravoporushennia za sichen'-hruden' 2013, 2014 i 2015 rokiv [Сonsolidated report of criminal proceedings of January-December of 2013, 2014 and 2015]. Upravlinnia orhanizatsii vedennia Yedynoho reiestru dosudovykh rozsliduvan' ta statychnoi informatsii Heneral'noi prokuratury Ukrainy [Department of the logging system of the Unified register criminal proceedings and statistic data of the Prosecutor General’s Office of Ukraine]. Kyiv, 2016 [in Ukrainian].

Mashliakevych D. S. Kryminolohichni zasady formuvannia ta realizatsii stratehii zapobihannia i protydii koruptsii [Criminological principles of formation and implementation of strategy to prevent and combat corruption]. Extended abstract of candidate’s thesis. Khakiv, 2015, 16 p. [in Ukrainian].

Centr Razumkova [Razumkov’s center], razumkov.org.ua. Retrieved from http://razumkov.org.ua/ ukr/poll.php?poll_id=903 [in Ukrainian].

Shostko O. Yu. Kryminolohichna kharakterystyka koruptsijnoi zlochynnosti v Ukraini [Criminological characteristics of corrupt crime in Ukraine]. Pytannia borot'by zi zlochynnistiu [Problemss of struggle against criminality]. Khfrkiv : Pravo, 2014, Issue 28, pp. 69–78 [in Ukrainian].

Pro zasady derzhavnoi antykoruptsijnoi polityky v Ukraini (Antykoruptsijna stratehiia) na 2014–2017 roky : Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 r. № 1699–VII [On the principles of state anticorruption policy in Ukraine (Anticorruption strategy) on 2014-2017 : Law of Ukraine of October 14, 2014, no. 1699–VII]. Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy [Gazette of the Verkhovna Rada of Ukraine], 2014, no.46, Art. 2047 [in Ukrainian].

Holina V. V., Kolodiazhnyj M. H. Zapobihannia koruptsii z vykorystanniam rehional'noho dosvidu ii doslidzhennia [Corruption prevention witn using the regional experience of its research]. Pravo Ukrainy [Law of Ukraine], 2015, no.12, pp. 22–29 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Повний текст щорічного послання Порошенка до Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua/politics/1085454-povniy-tekst-schorichnogo-poslannya-poroshenka-do-verhovnoji-radi.html. – Заголовок з екрана.
  2. Transparency International–Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ti-ukraine.org. – Заголовок з екрана.
  3. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2013, 2014 і 2015 років / Управління організації ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статичної інформації Генеральної прокуратури України. – К., 2016.
  4. . Машлякевич Д. С. Кримінологічні засади формування та реалізації стратегії запобігання і протидії корупції : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 /             Д. С. Машлякевич ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2015. – 16 с.
  5. Центр Разумкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://razumkov.org.ua/ ukr/poll.php?poll_id=903. – Заголовок з екрана.
  6. Шостко О. Ю. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні / О. Ю. Шостко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 28. – С. 69–78.
  7. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1699–VII // Відом. Верхов. Ради України. – 2014. – № 46. – Ст. 2047.
  8. Голіна В. В. Запобігання корупції з використанням регіонального досвіду її дослідження / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний // Право України. – 2015. – № 12. – С.22–29.

 

Copyright (c) 2016 М. О. Маршуба

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)