Принцип наукової обґрунтованості побудови сучасного кримінального процесу України

Л. М. Лобойко

Анотація


Досвід підготовки законопроектів в Україні  показує, що їхні положення не завжди є науково обґрунтованими. Внаслідок цього окремі інститути кримінального процесуального права не відповідають сучасним вимогам суспільства до функціонування процесуальної системи, що утворює проблемну ситуацію.

Проблеми наукової обґрунтованості побудови сучасного кримінального процесу протягом останніх років досліджували такі учені як В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, В. С. Зеленецький та інші. Однак у їхніх публікаціях не ставилося питання про наукову обґрунтованість як про принцип побудови сучасного кримінального процесу.

Кримінальний процес як діяльність, врегульовану законом, можна вважати сучасним лише тоді, коли його основні положення відповідають сучасним уявленням суспільства про його політичні, соціальні, економічні, наукові та інші основи. В умовах глобалізації сучасний кримінальний процес, щоб називатися таким, має узгоджуватися не лише з національними, а й із зарубіжними передовими, прогресивними концепціями розвитку суспільства, держави і права (законодавства), в тому числі і кримінального процесуального.

Найнадійнішим орієнтиром «сучасності» кримінального процесу є його наукова обґрунтованість, бо саме наука є тією цариною людської діяльності, яка продукує нові, сучасні знання. Тому наукову обґрунтованість варто розглядати як принцип побудови сучасного кримінального процесу.

Однією з основних причин затягування в Україні процесу побудови кримінального процесу шляхом реформування відповідної галузі законодавства були і залишаються досі теоретичні суперечності щодо його підстав, шляхів, результатів тощо.

Складовою частиною принципу наукової обґрунтованості побудови сучасного кримінального процесу є широке, максимально можливе залучення науковців до обговорення і обґрунтування тих чи інших законодавчих положень, особливо тих, що визначають концептуальні основи побудови процесу.

Проблемність використання наукових положень у роботі над законодавчими змінами, спрямованими на побудову сучасного кримінального процесу, обумовлена, серед іншого, їхнім кількісним і якісним розмаїттям.

В умовах, коли досягти узгоджених позицій щодо застосування тієї чи іншої теоретичної моделі сучасного кримінального процесу неможливо, відповідальність за визначення концептуальних підходів з цього питання має взяти один чи декілька вищих державних органів (Парламент і/чи Президент).


Ключові слова


Кримінальний процесуальний кодекс; кримінальний процес; реформування; принцип наукової обґрунтованості

Повний текст:

PDF

Посилання


Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy (z dod. i dopov.) [Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language] Kyiv: Irpin VTF Perun, 2005, 1728 p.[in Ukrainian]

Petruhin I. L. Teoreticheskie osnovyi reformyi ugolovnogo protsessa v Rossii: v 2-h ch. / I. L. Petruhin.[ Theoretical Basis of the Reforms of the Criminal Process in Russia] Moskva: Prospekt, 2004, Ch. 1, 221 p. [in Russian]

Petruhin I. L. Teoreticheskie osnovyi reformyi ugolovnogo protsessa v Rossii [ Theoretical Basis of the Reforms of the Criminal Process in Russia] Moskva: Prospekt, 2004, Ch. 2, 192 p. [in Russian]

Honcharenko V. Deyaki zauvazhennya u zv"yazku z pryynyattyam novoho Kryminal'no-protsesual'noho kodeksu Ukrayiny [ The Some Remarks with Adoption of the Criminal Procedure Code of Ukraine]. Visnyk akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny, 2003, no. 2-3, pp. 704-705. [in Ukrainian]

Tertyshnyk V. M. Kontseptsiya Kryminal'no-protsesual'noho kodeksu Ukrayiny [The conception of the Criminal Procedure Code of Ukraine]. Dnipropetrovs`k: Yuryd. akademiya MVS Ukrayiny, 2003, 40 p. [in Ukrainian]

Onishchuk M. Sudovo-pravova reforma: chy bude dano vidpovidi na vyklyk [Judicial and Legal Reform: If Will Be to Meet the Challenges of Time]. Pravo Ukrayiny, 2003, no. 5. – pp. 15-19. [in Ukrainian]

Kozlov N. I. Formula uspeha, ili Filosofiya zhizni effektivnogo cheloveka [Formula of Success, or the Philosophy of the Life of Effective Person]. Moskva: AST-PRESS KNIGA, 2004, 264 p.

Boyko V. Shchodo deyakykh polozhen' novoho kryminal'no-protsesual'noho zakonodavstva krayiny [Some Statements of the Modern Criminal Procedural Legislation]. Pravo Ukrayiny, 2003, no. 1, Rezhym dostupu: http://www.lawbook.by.ru/magaz/pravoukr/0301/24.shtml. Zaholovok z ekrana. [in Ukrainian]

Malyarenko V. Okremi problemy reformuvannya kryminal'noyi yustytsiyi v Ukrayini [Рroblems of criminal justice reform in Ukraine] Kyyivs'kyy rehional'nyy tsentr Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny (Kyiv, 22.10.2008) Rezhym dostupu: http://www.bod.kiev.ua/jurnal/20_13.htm. Zaholovok z ekrana. [in Ukrainian]

Kontseptsiya sudovo-pravovoyi reformy v Ukrayini, zatverdzhena postanovoyu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 28 kvitnya 1992 roku [The Concept of Judicial and Legal Reform in Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1992, no. 30, p. 426. [in Ukrainian]

Kontseptsiya vdoskonalennya sudivnytstva dlya utverdzhennya spravedlyvoho sudu v Ukrayini vidpovidno do yevropeys'kykh standartiv, skhvalena Ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 10 travnya 2006 r. No. 361/2006 [The Concept of Improving Judicial System to Consolidate Just Court in Ukraine According to European Standards, approved by Decree of the President of Ukraine as of 05/10/2006]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2006, no. 19, p. 23. [in Ukrainian]

Kontseptsiya reformuvannya kryminal'noyi yustytsiyi Ukrayiny, zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 8 kvitnya 2008 r. no. 311/2008 Pro rishennya Rady natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 15 lyutoho 2008 roku Pro khid reformuvannya systemy kryminal'noyi yustytsiyi ta pravookhoronnykh orhaniv [The Concept of Criminal Justice Reform in Ukraine], Ofitsiynyy visnyk Prezydenta Ukrayiny, 2008, no. 12, p. 486. [in Ukrainian]

Podolnyiy N. A. Mozhet li borba s prestupnostyu byit zadachey ugolovnogo sudoproizvodstva .[ Fighting Crimes is the Purpose Of Criminal Proceedings, It's Possible?]. Sovremennoe pravo, 2004, no. 9, pp. 38-41 [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 2. Петрухин И. Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России : в 2-х ч. / И. Л. Петрухин. – М. : Проспект, 2004. – Ч. 1. – 221 с.
 3. Петрухин И. Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России : в 2-х ч. / И. Л. Петрухин. – М. : Проспект, 2004. – Ч. 2. – 192 с.
 4. Гончаренко В. Деякі зауваження у зв’язку з прийняттям нового Кримінально-процесуального кодексу України / В. Гончаренко // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2003. – № 2-3. – С. 704-705.
 5. Тертишник В. М. Концепція Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС України, 2003. – 40 с.
 6. Оніщук М. Судово-правова реформа: чи буде дано відповіді на виклик часу / М. Оніщук // Право України. – 2003. – № 5. – С. 15-19.
 7. Козлов Н. И. Формула успеха, или Философия жизни эффективного человека / Н. И. Козлов. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 264 с.
 8. 8.      Бойко В. Щодо деяких положень нового кримінально-процесуального законодавства країни [Електронний ресурс] / Н. Бобечко, В. Бойко // Право України. – 2003. – № 1 // Режим доступу : http://www.lawbook.by.ru/magaz/pravoukr/0301/24.shtml. – Заголовок з екрана.
 9. Маляренко В. Окремі проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні [Електронний ресурс] / В. Маляренко / Академічні читання / Київс. регіонал. центр Акад. прав. наук України (Київ, 22.10.2008) // Режим доступу : http://www.bod.kiev.ua/jurnal/20_13.htm. – Заголовок з екрана.
 10. Концепція судово-правової реформи в Україні, затверджена постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 426.
 11. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, схвалена Указом Президента України від 10 травня 2006 р. № 361/2006 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 19. – Ст. 23.
 12. Концепція реформування кримінальної юстиції України, затверджена Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» // Офіц. вісн. Президента України. – 2008. – № 12. – Ст. 486.
 13. Подольный Н. А. Может ли борьба с преступностью быть задачей уголовного судопроизводства / Н. А. Подольный // Современное право. – 2004. – № 9. – С. 38-41.
Copyright (c) 2016 Л. М. Лобойко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)