Запобіжний вплив як категорія теорії і практики запобігання злочинності

В. В. Голіна

Анотація


У статті досліджується фундаментальна категорія кримінологічної теорії і практики управління у сфері запобігання злочинності «запобіжний вплив», що відбиває властивість діяння, сила якої здатна внести запрограмовані зміни у стан явищ й процесів, причинно пов’язаних зі злочинністю та її проявами. Простежується специфічність запобіжного впливу, його заходів і засобів при здійсненні загальносоціального, спеціально-кримінологічного (з його різновидами – кримінологічна профілактика, відвернення, припинення) та індивідуального запобігання злочинів. На думку автора, запобіжний вплив загальносоціальних заходів проявляється в тому, що вони змінюють умови, які раніше слугували ґрунтом кримінальної мотивації. У свою чергу запобіжний вплив спеціально-кримінологічних заходів полягає у: орієнтації влади і суспільства на можливі появи криміногенних об’єктів; інформаційному тиску на державні органи влади з боку учених-кримінологів; кримінологічної поінформованості населення з метою оптимізації їх обізнаності у сфері запобігання і протидії злочинності, активізації співпраці з поліцією та ін. При індивідуальному запобіганні злочинності запобіжний вплив відбувається у процесі: переконання особи відмовитися від злочинних намірів; втручання у кризові ситуації; в яких опинилася особа.  


Ключові слова


запобіжний вплив на злочинність; запобігання злочинності; загальносоціальне запобігання злочинності; кримінологічна профілактика; відвернення; припинення злочинів; індивідуальне запобігання злочинів

Повний текст:

PDF

Посилання


Slovnyk ukrains'koi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. vol. 1. Kyiv : Naukova dumka, 1970, 799 p. [in Ukrainian].

Inshakov S. M. Vozdejstvie na prestupnost'. Harakteristika [Impacts on criminality. Charakteristics] Rossijskaja kriminologicheskaja jenciklopedija [Russian criminological encyclopedia]. Moscow : NORMA-INFRA, 2000, 808 p. [in Russian].

Kompleksnoe izuchenie sistemy vozdejstvija na prestupnost' (metodologicheskie i teoreticheskie osnovy) [The complex study of the system of impact on criminality (methodological and theoretical fundamentals)]. Leningrad : Izd-vo LGU, 1978, 152 p. [in Russian].

Bavsun M. V. Metodologicheskie osnovy ugolovno-pravovogo vozdejstvija [Methodological fundamentals of the criminal law impact]. Moscow : Jurlitinform, 2012, 200 p. [in Russian].

Bandurka A. M., Davidenko L. M. Protivodejstvie prestupnosti: teorija, praktika, problemy [Crime prevention: theory, practice, problems] Kharkov : Izd-vo Khar'k. un-ta vnutr. del., 2005, 302 p. [in Russian].

Zakaliuk A. P. Kurs suchasnoi ukrains'koi kryminolohii [Course of the current Ukrainian criminology] book 1. Kyiv : Vyd. Dim «In Yure», 2007, 424 p. [in Ukrainian].

Martynin O. V. Ideja social'nogo gosudarstva i ee protivniki [The idea of the social state and its opponents] Gosudarstvo i pravo [State and Law]. Issue 12, 2011, pp. 5-15 [in Russian].

Holina V. V. Zapobihannia zlochynnosti (teoriia i praktyka) : navch. posib. [Crime prevention: theory and practice: a textbook] Kharkov : Nats. iuryd. akad. Ukrainy, 2011, 120 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР ; Ін-т мовознавства ; за ред. І. К. Білодіда. – Т. 1. – К. : Наук. думка, 1970. – 799 с.
  2. Иншаков С. М. Воздействие на преступность. Характеристика // Рос. криминолог. энцикл. / С. М. Иншаков ; под общ. ред. А. И. Долговой. – М. : НОРМА-ИНФРА, 2000. – 808 с.
  3. Комплексное изучение системы воздействия на преступность (методологические и теоретические основы) / под ред. П. П. Осипова. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1978. – 152 с.
  4. Бавсун М. В. Методологические основы уголовно-правового воздействия : монография / М. В. Бавсун. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 200 с.
  5. Бандурка А.М. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы / А. А. Бандурка, Л. М. Давиденко. – Х. : Изд-во Харьк. ун-та внутр. дел. – 2005. – 302 с.
  6. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології : у 3 кн. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – Кн. 1 Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – 424 с.
  7. Мартынин О. В. Идея социального государства и ее противники / О. В. Мартынин // Государство и право. – 2011. – № 12. – С. 5-15.
  8. Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. / В. В. Голіна. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. – 120 с.
Copyright (c) 2016 В. В. Голіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)