Політика у сфері боротьби зі злочинністю та кримінально-правова політика у системі суспільних наук

П. Л. Фріс

Анотація


Стаття присвячена аналізу підходів до розуміння в сучасній науці змісту понять «політика в сфері боротьби зі злочинністю», «кримінальна політика», «кримінально-правова політика». Розглядаються підходи до розуміння змісту і взаємозв'язку цих видів внутрішньої політики держави в працях вітчизняних і зарубіжних вчених-правознавців. Формулюється поняття політики в сфері боротьби зі злочинністю як генеральної лінії внутрішньої політики Української держави, що визначає основні напрямки, цілі, способи впливу на злочинність шляхом формування кримінального, кримінального процесуального та кримінально-виконавчого законодавства, регулювання практики їх застосування, а також розробки і реалізації заходів, спрямованих на попередження злочинів. При цьому кримінально-правова політика розуміється як системоутворюючий елемент політики держави в сфері боротьби зі злочинністю, що розробляє стратегію і тактику, формулює основні завдання, принципи, напрями та цілі кримінально-правового впливу на злочинність, визначення способів їх досягнення, що виражається в нормах законодавства про кримінальної відповідальності, практиці їх застосування, актах офіційного тлумачення Конституційним Судом України кримінально-правових норм, постановах Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з питань застосування спеціалізованими судами законодавства про кримінальну відповідальність, судових рішеннях Верховного суду України з питань неоднакового застосування норм матеріального права.

На підставі аналізу теоретичних понять «наука», «галузь науки», «правова наука» аналізується місце політики в сфері боротьби зі злочинністю та кримінально-правової політики в системі наук, робляться такі висновки:

1. Політика в сфери боротьби зі злочинністю є міжгалузеву (юридико-політичну) науку, що вивчає потреби держави в сфері боротьби зі злочинністю, розробляє пропозиції для формування законодавчих механізмів задоволення цих потреб.

2. Кримінально-правова політика є галузевою наукою кримінально-правового циклу, що вивчає потреби держави в сфері охорони найважливіших суспільних відносин, благ та інтересів особистості способами кримінально-правового впливу за допомогою властивих їй методів криміналізації та декриміналізації, пеналізації та депеналізацію, яка розробить пропозиції щодо законодавчого забезпечення задоволення цих потреб.

3. На сьогоднішній день в Україні розроблено основні підходи до розуміння змісту науки політики в сфері боротьби зі злочинністю, створені умови для розробки її доктрини та законодавчої концепції реалізації.

4. Теорія кримінально-правової політики в Україні отримали достатню розробку, яка дозволила сформувати її доктрину. Здійснюється розробка її теоретичних основ за окремими напрямами, аналіз ряду приватних проблем. Це відкриває можливості для розробки і прийняття на законодавчому рівні концепції кримінально-правової політики України на середньогодинну (10-річну) перспективу.

 


Ключові слова


політика в сфері боротьби зі злочинністю; кримінально-правова політика; кримінальна політика; теорія політики в сфері боротьби зі злочинністю; теорія кримінально-правової політики

Повний текст:

PDF

Посилання


Danshin, I. M. Kriminalna politika: za i proti [The criminal policy: for and against ]. Pravo Ukrayini. – 1992, no. 8, pp. 29–31 [in Ukrainian].

Melnik M. I. Antikriminogenna politika [Antykryminohenni policy]. Kiev: Ukrayinska entsiklopediya, 2001, 832 p. [in Ukrainian].

Kriminalne pravo Ukrayini. Zagalna chastina [Criminal Law of Ukraine. General Part]. Kiyiv: Pravovi dzherela, 2002, 432 p. [in Ukrainian].

Zakalyuk A. P. Kurs suchasnoyi ukrayinskoyi kriminologiyi [The course of modern Ukrainian Criminology]. Teoretichni zasadi ta istoriya ukrayinskoyi kriminologichnoyi nauki [Theoretical Principles and History of Ukrainian criminological science]. Kiyiv: Vidavnichiy dim, In Yure, 2007, 423 p. [in Ukrainian].

Noviy tlumachniy slovnik ukrayinskoyi movi [New Dictionary of the Ukrainian language] Kiyiv : Akonit, 1998, 175 p. [in Ukrainian].

Fris P. L. Kriminalno-pravova politika Ukrayinskoyi derzhavi: teoretichni, istorichni ta pravovi problemi [Criminal legal policy of the Ukrainian state: theoretical, historical and legal problems]. Kiyiv : Atika, 2005, 329 p. [in Ukrainian].

Pravova doktrina Ukrayini [Legal doctrine Ukraine] Kriminalno-pravovi nauki v Ukrayini: stan, problemi ta shlyahi rozvitku [Criminal legal science in Ukraine: state, problems and ways of development]. Harkiv: Pravo, 2013, 1240 p. [in Ukrainian].

Frants fon Lyst. Zadachy uholovnoy polytyky. Prestuplenye kak sotsyal'no-patalohycheskoe yavlenye [Tasks uholovnoy policy. As social and crime patolohycheskoe phenomenon]. Moskva: YNFRA-M, 2004, 103 p. [in Russian].

Chubynskyy M. P. Kurs uholovnoy polytyky [Criminal Policy Course]. S.-Peterburh: Typohrafyya t-va Obshchestvennaya pol'za, 1912, pp. 1-2 [in Russian].

Hohel' S. K. Kurs uholovnoy polytyky v svyazy s uholovnoy sotsyolohyey [The course of the criminal policy in connection with criminal sociology]. Moskva: YNFRA-M, 2010, 385 p. [in Russian].

Pyontkovskyy A. A. Nauka uholovnoho prava, ee predmet, zadachy, soderzhanye y znachenye [The science of criminal law, its subject, objectives, contents and value]. Yaroslavl': Typo-lytohrafyya Э. H. Fal'k, 1895, 88 p. [in Russian].

Pyontkovskyy A. A. Marksyzm y uholovnoe pravo [Marxism and the criminal law]. Moskva: NKYu, 1927, 95 p. [in Russian].

Osnovnyje y zadachy sovet·skoy uholovnoy polytyky [Fundamentals and objectives of the Soviet criminal policy]. 1929, 155 p. [in Russian].

Estryn A. Ya. Razvytye sovet·skoy uholovnoy polytyky [The development of Soviet criminal policy]. Moskva: 1933, 244 p. [in Russian].

Belyaev N. A. Ponyatye sovet·skoho yspravytel'no-trudovoho prava y osnovnye pryntsypy sovet·skoy yspravytel'no-trudovoy polytyky [The concept of the Soviet corrective labor law and fundamental principles of the Soviet forced labor policy]. Leningrad : Vestn. LHU. Seryya эkonomyky, fylosofyy, prava, 1958, no. 5, vol. 1, pp. 118-119 [in Russian].

Hertsenzon A. A. Uholovnoe pravo y sotsyolohyya [Criminal Law and Sociology]. Moskva: Yuryd. Lyt., 1970, 286 p. [in Russian].

Dahel P. S. Znachenye 26 sъezda KPSS dlya sovet·skoy uholovnoy polytyky [The value of 26 Congress of the CPSU for the Soviet criminal policy] Problemy povyshenyya эffektyvnosty bor'by s prestupnost'yu [Problems of increasing the efficiency of the fight against crime].Yrkutsk: Vestn YHU (seryya yekonomyka, pravo), 1983, vol. 3, pp. 26-34 [in Russian].

Vladymyrov V. A. Sovet·skaya uholovnaya polytyka y ee otrazhenye v deystvuyushchem zakonodatel'stve [Soviet criminal policy and its reflection in the current legislation]. Moskva: Yuryd. Lyt., 1986, 224 p. [in Russian].

Osnovanyya uholovno-pravovoho zapreta: krymynalyzatsyya y dekrymynalyzatsyya [Grounds for criminal legal prohibition: criminalization and decriminalization], Moskva: Nauka, 1982, 304 p. [in Russian].

Piskorski J. Polityka kryminalizacijna Unii Europejskiej s Polski. W ks.Unijna polityka karna w swietle polskiego prawa, Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 2010, 343 p. [in Russian].

Ysmaylov Y.A. Prestupnost' y uholovnaya polityka [Crime and criminal policy], Baku : Azerneshr, 1990, 305 p. [in Russian].

Panchenko P. N. Sovet·skaya uholovnaya polytyka [The Soviet criminal policy]. Tomsk : Yzd-vo Tomsk. un., 1988, 197 p. [in Russian].

Myn'kovskyy H.M. Polytolohyya bor'by s prestupnost'yu (vmesto predyslovyya) [Political fight against crime (instead of the foreword)], Baku : Azerneshr, 1990, 305 p. [in Russian].

Lopasheno N.A. Uholovnaya polytyka [Criminal policy], Moskva: Volters Kluver, 2009, 608 p. [in Russian].

Babaev M. M. Problemy Rossyyskoy uholovnoy polytyky [Russian criminal policy problems]. Moskva: Prospekt, 2014, 296 p. [in Russian].

Yvanov S. V. Uholovnaya polytyka Rossyyskoy Federatsyy: polytyko-krymynolohycheskyy y uholovno-pravovoy aspekty [The criminal policy of the Russian Federation: political and criminological and criminal-legal aspects]. Ekaterynburh: 2006, 18 p. [in Russian].

Ustynov V. S. O kontseptsyy uholovnoy polytyky kak nauchno-uchebnoy dystsyplyny [On the criminal policy concept as a scientific discipline]. Vestnyk Nyzhehorod. un. ym. N.Y. Lobachevskoho, 2003, vol. 26, p. 393. [in Russian].

Borysov V. I., Fris P.L. Pravova doktryna Ukrayiny [Legal doctrine of Ukraine] Kryminal'no-pravovi nauky v Ukrayini: stan, problemy ta shlyakhy rozvytku. [Criminal legal science in Ukraine: state, problems and ways of development]. Kharkiv : Pravo, 2013, 1240 p. [in Ukrainian].

Alekseev S. S. Problemy teoryji prava [Problems of the theory of law]. Sverdlovsk : Sred.-Ur. kn. yzd-vo, 1999, 317 p. [in Russian].

Kriminalne pravo Ukrayini. Zagalna chastina [Criminal Law of Ukraine. General Part]. Kiyiv: Yurinkom Inter, 2007. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Даньшин, І. М. Кримінальна політика: за і проти / І. М. Даньшин, А. Ф. Зелінський // Право України. – 1992. – № 8. – С. 29–31.
 2.  Мельник М. І. Антикриміногенна політика // Енциклопедія Сучасної України. – Киев: Українська енциклопедія, 2001. Т.1 – С. 832
 3. Кримінальне право України. Загальна частина. / М. І. Бажанов, В. В. Сташис, В. Я. Тацій та ін. – Київ: Правові джерела, 2002. – 432 с. в 2-х т. Т.1.
 4. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології. К 3-х кн. Кн. 1-ша. Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. / Анатолій Петрович Закалюк. – Київ: Видавничий дім "Ін Юре", 2007. – 423 с.
 5. Новий тлумачний словник української мови. Т.1. – К. : «Аконіт», 1998. С.175.
 6. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми / П. Л. Фріс – К. : Атіка, 2005. – 329 с.
 7. Правова доктрина України : у 5 т. Т. 5 Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борісов, В. І. Батиргареєва. – Х. : Право, 2013. – 1240 с.
 8. Франц фон Лист. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-паталогическое явление. / Ф. фон Лист. – Москва: ИНФРА-М, 2004. – 103 с.
 9. Чубинский М. П. Курс уголовной политики / М. П. Чубинский – С.-Петербург: Типография т-ва "Общественная польза", 1912. С. 1-2.
 10. Гогель С. К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией / С. К. Гогель. – Москва: ИНФРА-М, 2010. – 385 с.
 11. Пионтковский А. А. Наука уголовного права, ее предмет, задачи, содержание и значение / А. А. Пионтковский. – Ярославль: Типо-литография Э. Г. Фальк,, 1895. 88 с.
 12. Пионтковский А. А. Марксизм и уголовное право / Андрей Андреевич Пионтковский. – Москва: НКЮ, 1927. – 95 с.
 13. Основы и задачи советской уголовной политики. / под. ред. Е.Г. Ширвиндта, 1929. – 155 с.
 14. Эстрин А. Я. Развитие советской уголовной политики / А. Я. Эстрин. – М. : 1933. – 244 с.
 15. Беляев Н. А. Понятие советского исправительно-трудового права и основные принципы советской исправительно-трудовой политики / Н. А. Беляев. – Л. : // Вестн. ЛГУ. Серия экономики, философии, права). – 1958 – № 5. Вып.1. -  С.118-119
 16. Герцензон А. А. Уголовное право и социология / А. А. Герцензон. – М. : Юрид. Лит., 1970. – 286 с.
 17. Дагель П. С. Значение 26 съезда КПСС для советской уголовной политики // Проблемы повышения эффективности борьбы с преступностью. / П. С. Дагель. – Иркутск // Вестн ИГУ (серия єкономика, право), 1983 – Вып. 3. – С. 26-34
 18. Владимиров В. А. Советская уголовная политика и ее отражение в действующем законодательстве. / В. А. Владимиров, Ю. И. Ляпунов. – М. : Юрид. Лит., 1986. – 224 с.
 19. Основания уголовно-правового запрета: криминализация и декриминализация. / В. Н. Кудрявцев, П. С. Дагель, Г. А. Злобин, С. Г. Келина. – Москва: Наука, 1982. – 304 с.
 20. Piskorski J. Polityka kryminalizacijna Unii Europejskiej s Polski. W ks.Unijna polityka karna w swietle polskiego prawa. / J. Piskorski. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 2010. – 343 с.
 21. Исмаилов И.А. Преступность и уголовная политика  / И. А. оглы Исмаилов. – Баку : Азернешр, 1990 - 305 с.
 22. Панченко П. Н. Советская уголовная политика / П. Н. Панченко. – Томск : Изд-во Томск. ун., 1988. – 197 с.
 23. Миньковский Г.М. Политология борьбы с преступностью (вместо предисловия) // Исмаилов И.А. Преступность и уголовная політика  / И. А. оглы Исмаилов. – Баку : Азернешр, 1990 - 305 с.
 24. Лопашено Н.А. Уголовная политика. /Н. А. Лопашенко. – М. : Волтерс Клувер, 2009. - 608 с.
 25. Бабаев М. М. Проблемы Российской уголовной политики / М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин. – М. : Проспект, 2014. – 296 с.
 26. Иванов С. В. Уголовная политика Российской Федерации: политико-криминологический и уголовно-правовой аспекты. : автореф. дис. … канд. юрид. наук 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Иванов С. В. – Екатеринбург, 2006. -18 с.
 27. Устинов В. С. О концепции уголовной политики как научно-учебной дисциплины: Власть и право / В. С. Устинов // Вестник Нижегород. ун. им. Н.И. Лобачевского: вып. 26. 2003. – С. 393.
 28. Борисов В. І., Фріс П.Л. Правова доктрина України.Т.5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку. / В. І. Борисов, П. Л. Фріс. – Х. : Право, 2013. – 1240 с.
 29. Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекцій. в 2-х т. - Т.1 / С. С. Алексеев. – Свердловск : Сред.-Ур. кн. изд-во, 1999. – 317 с.
 30. Кримінальне право України: Загальна частина. підручник  / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. М. Кривоченко та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2007.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 П. Л. Фріс

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)