Причини латентної віктимізації населення: деякі вітчизняні та зарубіжні дослідження

О. В. Новіков, Ю. О. Оберемко

Анотація


У статті розглядаються причини латентної віктимізації населення на основі емпіричних досліджень, проведених у США та Україні. Основними причинами неповідомлення про факти вчинення злочинів у США є зневіра у спроможність правоохоронних органів знайти і притягнути злочинця до кримінальної відповідальності (31 %), незначний розмір шкоди, що була заподіяна злочином (27 %), рішення жертви впоратися з проблемою самостійно (20 %), страх потерпілих перед злочинцем або його долею (5%) та деякі інші причини (наприклад, небажання розголошувати відомості про своє приватне життя, , поради родичів або знайомих не звертатися в поліцію, відсутність впевненості з приводу звернення, небажання витрачати свій час та брати участь в офіційному розслідуванні тощо). Причини латентної віктимізації населення в Україні розподілені наступним чином: зневіра у спроможність правоохоронних органів знайти і притягнути злочинця до відповідальності – 22,5 %; незначна матеріальна шкода заподіяна злочином – 22,1 %; небажання розголошення відомостей про подію злочину з особистих мотивів – 9,1 %; відсутність серйозних наслідків для здоров’я – 8,4 %; небажання брати участь в офіційному розслідуванні злочину – 7,5 %; відсутність можливості, а згодом і бажання звернутися до правоохоронних органів – 7,3 %; відчуття особистої провини у тому, що стався злочин, – 7,1 %; та ін. На підставі цього робиться висновок про схожість причин латентної віктимізації в цих країнах.


Ключові слова


латентність; віктимізація; причини латентної віктимізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Holovkin B. M. Poniattia latentnoi viktymizatsii vid zlochynnykh posiahan [The concept of latent victimization of crimes]. Pytannia borotby zi zlochynnistiu. – Kharkiv : Pravo, 2015, Vol. 29, pp. 78–88. [in Ukrainian].

Holovkin B. M. Kryminolohichne poniattia viktymizatsii [Criminological concept of victimization]. Nauk. visn. Mizhnar. humanist. un-tu. Ser.: Yurysprudentsiia, 2015, no. 15, pp. 93–96. [in Ukrainian].

Goryainov K. K. Latentnaya prestupnost' v Rossii: rezul'taty issledovaniya i mery bor'by [Latent crime in Russia: results of the study and control measures]. Latentnaya prestupnost': poznanie, politika, strategiya: sb. materialov mezhdunarodnogo seminara, Moskva: Izt-vo VNII MVD Rossii, 1993, pp. 19–38 [in Russian].

Oberemko Iu. O. Naukovi pidkhody do vyznachennia poniattia «latentna viktymnist» [Scientific approaches to the definition of "latent viktymnist"]. Pytannia borotby zi zlochynnistiu. Kharkiv : Pravo, 2013, Vol. 26, pp. 273–279. [in Ukrainian].

Victimizations Not Reported to the Police, 2006–2010: Special report National Crime Victimization Survey Retrieved from : http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vnrp0610.pdf. – Title from the screen. [in English].

Tomas J. Why Don't People Report Crimes to the Police? Retrieved from: http://www.ehow.com/facts_5733254_don_t-people-report-crimes-police_.html. Title from the screen. [in English].

reasons why South Africans don’t trust the police. Retrieved from: http://businesstech.co.za/news/general/105773/9-reasons-why-south-africans-dont-trust-the-police. Title from the screen. [in English].

Beckford M. 80% of women don’t report rape or sexual assault, survey claims. Retrieved from : http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/9134799/Sexual-assault-survey-80-of-women-dont-report-rape-or-sexual-assault-survey-claims.html. – Title from the screen. [in English].

Darnopykh H. Iu. Kryza suspilnoi doviry do derzhavy: suchasni realii [The crisis of public confidence in the state: the modern reality]. Visn. nats. un-tu Iuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho, 2013, no. 4 (15), pp. 173–183. [in Ukrainian].

Zaraz ia nazyvatymu okremi sotsialni instytutsii: yakoiu miroiu Vy yim doviriaiete? [Now I'll call some social institutions: to what extent you trust them?] : Retrieved from : http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1030. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Головкін Б. М. Поняття латентної віктимізації від злочинних посягань / Б. М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 29. – С. 78–88.
  2. Головкін Б. М. Кримінологічне поняття віктимізації / Б. М. Головкін // Наук. вісн. Міжнар. гуманіст. ун-ту. Сер.: Юриспруденція. – 2015. – № 15. – Т. 2. – С. 93–96.
  3. Горяинов К. К. Латентная преступность в России: результаты исследования и меры борьбы / К. К. Горяинов // Латентная преступность: познание, политика, стратегия: сб. материалов международного семинара – М.: Изт-во ВНИИ МВД России, 1993. – С. 19–38.
  4. Оберемко Ю. О. Наукові підходи до визначення поняття «латентна віктимність» / Ю. О. Оберемко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 26. – С. 273–279.
  5. Victimizations Not Reported to the Police, 2006–2010: Special report National Crime Victimization Survey [Electronic resource] – Access mode : http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vnrp0610.pdf. – Title from the screen.
  6. Tomas J. Why Don't People Report Crimes to the Police? [Electronic resource] / J. Tomas. – Access mode : http://www.ehow.com/facts_5733254_don_t-people-report-crimes-police_.html. – Title from the screen.
  7. 9 reasons why South Africans don’t trust the police [Electronic resource] / Access mode : http://businesstech.co.za/news/general/105773/9-reasons-why-south-africans-dont-trust-the-police. – Title from the screen.
  8. Beckford M. 80% of women don’t report rape or sexual assault, survey claims [Electronic resource] / М. Beckford. – Access mode : http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/9134799/Sexual-assault-survey-80-of-women-dont-report-rape-or-sexual-assault-survey-claims.html. – Title from the screen.
  9. Дарнопих Г. Ю. Криза суспільної довіри до держави: сучасні реалії / Г. Ю. Дарнопих // Вісн. нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2013. – № 4 (15). – С. 173–183.
  10. Зараз я називатиму окремі соціальні інституції: якою мірою Ви їм довіряєте? [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1030. – Заголовок з екрана.
Copyright (c) 2016 О. В. Новіков, Ю. О. Оберемко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)