Опосередкований виконавець злочину: поняття та види

І. А. Зінов’єва

Анотація


У статті визначено родове поняття, частинами якого є виконавець, співвиконавець та опосередкований виконавець, як «співучасники, які виконали діяння, що утворює об’єктивну сторону складу злочину». Залежно від того, чи власним діянням або за рахунок діяння іншої особи виконане діяння, що утворює об’єктивну сторону складу злочину, виокремлено такі види співучасників, які його виконали: безпосередній (фізичний) та опосередкований (інтелектуальний). Безпосереднього (фізичного) співучасника, який виконав діяння, що утворює об’єктивну сторону складу злочину, визначено як виконавця (співвиконавця), який виконав діяння, що утворює об’єктивну сторону складу злочину, власними діями чи бездіяльністю, а опосередкованого (інтелектуального) – як виконавця (співвиконавця), який виконав діяння, що утворює об’єктивну сторону складу злочину, не власними діями чи бездіяльністю, а за рахунок діяння іншої особи. У свою чергу, опосередкованих співучасників, які виконали діяння, що утворює об’єктивну сторону складу злочину, залежно від того, чи виконане таке діяння шляхом використання іншої особи як засобу вчинення злочину або його виконання доручено (делеговано) іншій особі, поділено на такі види, як виконавець (співвиконавець), що скористався іншою особою як засобом вчинення злочину, та довірчий співвиконавець. Виконавцем (співвиконавцем), що скористався іншою особою як засобом вчинення злочину, визнано особу, яка, маючи ознаки суб’єкта злочину, використала як засіб виконання об’єктивної сторони складу злочину, що вчиняється у співучасті, іншу особу, усвідомлюючи, що вона відповідно до закону не підлягає кримінальній відповідальності або вчиняє злочин через необережність. У свою чергу, довірчим співвиконавцем визнано особу, яка довірила (делегувала) фізичне виконання діяння, що повністю утворює об’єктивну сторону складу злочину, іншому співвиконавцю внаслідок неможливості або недоцільності його виконання всіма співвиконавцями

Ключові слова


виконавець злочину; співвиконавець злочину; опосередкований виконавець злочину

Повний текст:

PDF

Посилання


Lohika : pidruchnyk dlia studentiv vyschykh navchal'nykh zakladiv [Logic: a Textbook for University Students]. Kharkov: Pravo, 2005, 208 р. [in Ukrainian].

Kirillov V. I., Starchenko A. A. Logika: uchebnik [Logic: a Textbook]. Moscow: TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2008, 240 р. [in Russian].

Kryvochenko L. M. Klasyfikatsiia zlochyniv za stupenem tiazhkosti u Kryminal'nomu kodeksi Ukrainy [Classification of the Degree of Crimes in the Criminal Code of Ukraine]. Kiev: Yurinkom Inter, 2010, 120 р. [in Ukrainian].

Dal' V. Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo jazyka [Explanatory Dictionary of the Russian language] vol. II. Moscow, Saint Petersburg: Izd. M. O. Vol'fa, 1881, 807 р. [in Russian].

Ozhegov S. I. Slovar' russkogo jazyka [Dictionary of the Russian language]. Moscow: Rus. jaz., 1984, 816 р. [in Russian].

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy (z dod. i dopov.) [Great Dictionary of the modern Ukrainian language (with annexes and additions)]. Kiev ; Irpin' : VTF «Perun», 2005, 1 728 p. [in Ukrainian].

Dal' V. Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo jazyka [Explanatory Dictionary of the Russian language] vol. III. Moscow, Saint Petersburg: Izd. M. O. Vol'fa, 1882, 576 p. [in Russian].

Dal' V. Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo jazyka [Explanatory Dictionary of the Russian language] vol. IV. Moscow, Saint Petersburg: Izd. M. O. Vol'fa, 1882, 704 p. [in Russian].

Gutorova N. A. Souchastie v prestuplenii po ugolovnomu pravu Ukrainy [Criminal Complicity Under the Criminal Law of Ukraine]. Kharkov : RUBIKON P, 1997, 101 p. [in Russian].

Piontkovskiy A. A. Uchenie o prestuplenii po sovetskomu ugolovnomu pravu [The Crime Doctrine Under the Soviet Criminal Law]. Moscow : Gosjurizdat, 1961, 655 p. [in Russian].

Pro zastosuvannia sudamy zakonodavstva pro vidpovidal'nist' za vtiahnennia nepovnolitnikh u zlochynnu chy inshu antyhromads'ku diial'nist' : postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 27 liutoho 2004 r. no. 2 [On Application of the Legislation on Responsibility for Involvement Minors into Criminal or Other Anti-social Activity by Courts: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of 27 February 2004 no. 2], Zbirnyk postanov Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy z kryminalnykh sprav (1973–2012): stanom na 1 chervnia 2013 r., Kharkiv : Pravo, 2013, pp. 241-247. [in Ukrainian].

Arutyunov A. A. Souchastie v prestuplenii [Criminal Complicity]. Moscow : Statut, 2013, 408 p. [in Russian].

Bazhanov M. I. Izbrannye trudy [The Selectas]. Kharkiv : Pravo, 2012, 1 244 p. [in Russian].

Pro praktyku zastosuvannia sudamy Ukrainy zakonodavstva u spravakh pro deiaki zlochyny proty bezpeky dorozhnoho rukhu ta ekspluatatsii transportu, a takozh pro administratyvni pravoporushennia na transporti: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 19 hrudnia 2008 r. no. 18 [On Application of the Legislation in Cases Involving some Crimes Against Road Safety and Transport Operation, as Well as Administrative Offenses Involving Transport by Courts in Ukraine: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of 19 December 2008 no. 18], Zbirnyk postanov Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy z kryminalnykh sprav (1973–2012): stanom na 1 chervnia 2013 r., Kharkiv : Pravo, 2013, pp. 334–342. [in Ukrainian].

Pro praktyku rozghliadu sudamy kryminal'nykh sprav pro zlochyny, vchyneni stijkymy zlochynnymy ob'iednanniamy : postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 23 hrudnia 2005 r. no 13 [On the Practice of Considering Criminal Cases Involving the Crimes Committed by the Persistent Criminal Organizations : Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of 23 December 2005 no. 13], Zbirnyk postanov Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy z kryminalnykh sprav (1973–2012): stanom na 1 chervnia 2013 r., Kharkiv : Pravo, 2013, pp. 326-333. [in Ukrainian].

Pro sudovu praktyku u spravakh pro khulihanstvo : postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 22 hrudnia 2006 r. no. 10 [On Court Practice in Cases Involving Rowdyism: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of 22 December 2006 no. 10], Zbirnyk postanov Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy z kryminalnykh sprav (1973–2012): stanom na 1 chervnia 2013 r., Kharkiv : Pravo, 2013, pp. 356-361. [in Ukrainian].

Kryminal'ne pravo Ukrainy: Zahal'na chastyna [Ukrainian Criminal Law : General Part]. Kharkiv : Pravo, 2015, 528 p. [in Ukrainian].

Postanova Sudovoi palaty u kryminal'nykh spravakh Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 12 hrudnia 2013 r. u spravi no. 5-47ks13 [Resolution of the Panel of Judges of the Chamber on Criminal Cases of the Supreme Court of Ukraine of 12 December 2013 in case no. 5-47ks13]. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy, 2014, no. 4 (164), pp. 6-10. [in Ukrainian].

Pro sudovu praktyku u spravakh pro zlochyny proty statevoi svobody ta statevoi nedotorkanosti osoby: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 30 travnia 2008 r. no. 5 [On Court Practice in Cases Involving Crimes Against Sexual Freedom and Sexual Integrity of Person : Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of 30 May 2008 no. 5], Zbirnyk postanov Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy z kryminalnykh sprav (1973–2012): stanom na 1 chervnia 2013 r., Kharkiv : Pravo, 2013, pp. 384-396. [in Ukrainian].

Pro sudovu praktyku v spravakh pro zlochyny proty zhyttia ta zdorovia osoby: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 7 liutoho 2003 r. no. 2 [On Court Practice in Criminal Cases Involving Crimes Against Life and Health: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of 7 February 2003 no. 2], Zbirnyk postanov Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy z kryminalnykh sprav (1973–2012): stanom na 1 chervnia 2013 r., Kharkiv : Pravo, 2013, pp. 177–187. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Логіка : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Д. Титов, С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва та ін. ; за заг. ред. проф. В. Д. Титова. – Х. : Право, 2005. – 208 с.
 2. Кириллов В. И., Старченко А. А. Логика : учебник / под ред. В. И. Кириллова. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 240 с.
 3. Кривоченко, Л. М. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України : монографія / Л. М. Кривоченко. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 120 с.
 4. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4-х т. – Т. ІІ. – М., Спб. : Изд. М. О. Вольфа, 1881. – 807 с.
 5. Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 57 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. – 15-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 1984. – 816 с.
 6. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1 728 с.
 7. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4-х т. – Т. ІІІ. – М., Спб. : Изд. М. О. Вольфа, 1882. – 576 с.
 8. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4-х т. – Т. ІV. – М., Спб. : Изд. М. О. Вольфа, 1882. – 704 с.
 9. Гуторова, Н. А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины : учеб. пособ. / Н. А. Гуторова. – Х. : РУБИКОН П, 1997. – 101 с.
 10. Пионтковский, А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву /    А. А. Пионтковский. – М. : Госюриздат, 1961. – 655 с.
 11. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність : постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р. № 2 // Зб. постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973-2012 рр.) : станом на 1 червня 2013 р. / упоряд. : Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, В. І. Тютюгін. – Х. : Право, 2013. – С. 241-247.
 12. Арутюнов А. А. Соучастие в преступлении : монография / А. А. Арутюнов. – М. : Статут, 2013. – 408 с.
 13. Бажанов М. И. Избранные труды / М. И. Бажанов. – Х. : Право, 2012. – 1 244 с.
 14. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті : постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 (із змінами від 19 грудня 2008 р. № 18) // Зб. постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973-2012 рр.) : станом на 1 червня 2013 р. / упоряд. : Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, В. І. Тютюгін. – Х. : Право, 2013. – С. 334-342.
 15. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями : постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 // Зб. постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973-2012 рр.) : станом на 1 червня 2013 р. / упоряд. : Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна,    В. І. Тютюгін. – Х. : Право, 2013. – С. 326-333.
 16. Про судову практику у справах про хуліганство : постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 // Зб. постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973-2012 рр.) : станом на 1 червня 2013 р. / упоряд. :      Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, В. І. Тютюгін. – Х. : Право, 2013. – С. 356-361.
 17. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. І. Борисов, В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін та ін. ; за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2015. – 528 с.
 18. Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 12 грудня 2013 р. у справі № 5-47кс13 // Вісн. Верхов. Суду України. – 2014. – 4 (164). – С. 6-10.
 19. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5 // Зб. постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973-2012 рр.) : станом на 1 червня 2013 р. / упоряд. : Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, В. І. Тютюгін. – Х. : Право, 2013. – С. 384-396.
 20. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 // Зб. постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973-2012 рр.) : станом на 1 червня 2013 р. / упоряд. : Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, В. І. Тютюгін. – Х. : Право, 2013. – С. 177-187.

 

Copyright (c) 2016 І. А. Зінов’єва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)