Питання боротьби зі злочинністю

Збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» заснований у 1997 р. Постановою Президії ВАК від 9 червня 1999 № 1-05/7 збірник наукових праць внесено до переліку фахових видань України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15928-4400ПР від 2 листопада 2009 р.

Періодичність видання: 2 номери на рік.

Мова видання: українська, російська.

  РОЗМІЩЕННЯ ЗБІРНИКА В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ, РЕПОЗИТАРІЯХ ТА ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ:


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 36 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Наукові дослідження

Комплексна структура злочинності – основа вдосконалення запобіжної діяльності PDF
В В Голіна, C C Шрамко 9-22
До питання безальтернативності положення ч. 5 ст. 176 КПК України та його відповідності вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод PDF
В С Батиргареєва 23-41
Регіональні особливості злочинності в містах і сільських районах Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей PDF
А М Бабенко 42-60
Американська модель запобігання злочинності (на прикладі роботи поліції міста Нью-Йорка) PDF
М В Гребенюк 61-70
Кримінально-правові аспекти та проблемні питання кваліфікації бандитизму PDF
О В Тронько, Н І Диба 71-81
Кримінально-правове забезпечення охорони інформаційних відносин у прикордонній сфері PDF
І П Кушнір 82-93
Методики встановлення обсягів корупції у приватній сфері України PDF
І О Христич 94-103
До питання про заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до неповнолітніх за кримінальним законодавством України та ФРН PDF
А Ю Дзюба 104-115
Міжнародна практика протидії корупції у приватній сфері PDF (English)
Ангеліна Євгенівна Симкіна 116-129

Трибуна докторанта, аспіранта і здобувача

Криміналістичне дослідження саморобної вогнепальної зброї: класичні методики і новітнє обладнання PDF
П В Гіверц 130-143
До питання щодо змісту створення небезпеки для життя людей та настання інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 281 КК України) PDF
О О Квітка 144-155
Типові сліди злочину – важливий елемент криміналістичної характеристики вбивств із метою заволодіння житлом громадян PDF
В С Суходубов 156-170
Неформальні практики у відновленні втрачених матеріалів кримінальних проваджень та можливі шляхи їх вирішення PDF
А Є Ткаченко 171-183