Про журнал

Збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» заснований у 1997 р. Наказом МОН від 17 березня 2020 р. № 409 збірник наукових праць "Питання боротьби зі злочинністю" включено до переліку фахових видань україни. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 23672-13512ПР від 21 листопада 2018 р.

Періодичність видання: 2 номери на рік.

Мова видання: українська, російська.

  РОЗМІЩЕННЯ ЗБІРНИКА В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ, РЕПОЗИТАРІЯХ ТА ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ:

ISSUES OF CRIME PREVENTION | ICI Journals Master List (indexcopernicus.com)

Поточний номер

Том 1 № 45 (2023): Питання боротьби зі злочинністю
Опубліковано: 2023-10-11

Наукові дослідження

Переглянути всі випуски