Політика боротьби з домашнім насильством держав англосаксонського права

Автор(и)

  • А.А. Вовк

Анотація

Публікацію присвячено політиці Сполучених Штатів та Великої Британії у сфері протидії домашньому на-
сильству. Дослідження політики цих держав здійснюється з огляду на приналежність законодавства США та
Велика Британія до англо-американської правової системи, характерною рисою якої є гнучкість законодавчих
процесів під тиском громадської думки.
У роботі констатується, що урядами країн організовано численні заходи запобігання та протидії домаш-
ньому насильству, а саме: проведено спеціалізацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
правоохоронних та судових органів; розроблено спеціальні методологічні рекомендації для забезпечення профе-
сійного розслідування та розгляду випадків вчинення домашнього насильства; залучено присяжних засідателів
до розгляду обставин справи під час судового провадження, що підтверджує високий рівень інтересу громад-
ськості до результатів таких розглядів; розроблено та впроваджено спеціальні корекційні програми для осіб,
засуджених за вчинення домашнього насильства, а також механізми здійснення контролю поведінки осіб, які
відбули покарання. Порівняльний аналіз політики обох держав встановлює, що відмінністю у діяльності право-
охоронних та судових органів США та Великої Британії є підхід до спілкування з учасниками конфлікту та
свідками. Зокрема для американського провадження характерним є особисте спілкування, тоді як у Великій
Британії надається перевага спілкуванню через засоби телекомунікації.
За результатами дослідження зроблено висновок, що політика у сфері боротьби з домашнім насильством
у вищевказаних державах є сталою.
Ключові слова: домашнє насильство, насильство в сім’ї, англосаксонська правова система, прецедентне
право, кримінальна відповідальність, кримінальне законодавство, кримінально-правова регламентація.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-26

Номер

Розділ

Трибуна докторанта і аспіранта