Щодо питання удосконалення моделі закриття кримінального провадження у судовому провадженні.

Автор(и)

  • І.В. Гловюк

Анотація

Стаття присвячена дослідженню удосконалення моделі закриття кримінального провадження у судовому
провадженні в аспекті врахування думки сторони захисту при закритті провадження за пунктами 4, 7, 10 ч. 1
ст. 284 КПК України. Проаналізовано судову практику щодо закриття кримінального провадження судом за п. 4
ч. 1 ст. 284 КПК України.
Зроблено висновок, що КПК України в цьому плані має бути уточнений. До таких підстав слід віднести:
набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою; відмова
потерпілого, а у випадках, передбачених КПК України, його представником від обвинувачення у кримінальному
провадженні у формі приватного обвинувачення, крім кримінального провадження щодо кримінального право-
порушення, пов’язаного з домашнім насильством; після повідомлення особі про підозру закінчення строку досу-
дового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні
тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи. У таких випадках, якщо обвинувачений
під час судового засідання наполягає на ухваленні виправдувального вироку, що суд не вправі закрити криміналь-
не провадження за наявності таких підстав і має продовжувати провадження у загальному порядку та ухвалити виправдувальний вирок, або якщо доводи обвинуваченого не підтвердилися, закрити провадження за відпо-
відною підставою, стосовно якої заперечував обвинувачений.
Ключові слова: суд, судове провадження, закриття кримінального провадження, сторона захисту, згода,
декриміналізація, відмові від обвинувачення, вирок.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-26

Номер

Розділ

Наукові дослідження