Моральність неповнолітних як об’єкт кримінально-правової охорони

А Р Топузян

Анотація


Стаття присвячена питанню моральності неповнолітніх, як об’єкта кримінально-правової охорони. Характеризуючи моральність неповнолітніх в площині законодавчого рішення щодо структури КК варто зазначити, що їй може бути заподіяна шкода при вчиненні різнорідних діянь і єдиного підходу у її визначенні в якості родового об’єкту злочинів немає. Предметом суспільних відносин у сфері моральності неповнолітніх є суспільні відносини, що забезпечують становлення неповнолітнього як носія системи поглядів, уявлень, цінностей, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві. В цілому злочини, що посягають на моральність неповнолітніх, об’єднує одна загальна риса, а саме, перешкоджання становленню неповнолітнього як носія системи поглядів, уявлень, цінностей, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві.
Матеріали цієї статті можуть бути використані при дослідженні об’єктивних та суб’єктивних ознак злочинів проти моральності неповнолітніх та розробці відповідних законодавчих змін.


Ключові слова


моральність; мораль; неповнолітні; злочин; кримінальна відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuznetsov, V. V. (2014). Osnovni napriamy vdoskonalennia kryminal’no-pravovoi okhorony hromads’koho poriadku j moral’nosti. [Main areas of improvement criminal law, public order and morality]. Nauk. visn. Kherson. derzh. un-tu. Seriia Yurydychni nauky – Scientific Bulletin of Kherson national university. Serias «Law». Vol 3, issue 6–1, 135–139. [in Ukrainian].

Kuchans’ka, L. S. (2007). Poniattia ta systema zlochyniv proty moral’nosti u kryminal’nomu pravi Ukrainy. Candidate’s thesis. Odesa. [in Ukrainian].

Repets’kyj, S. P. (2010). Suspil’na moral’nist’ iak ob’iekt kryminal’no-pravovoi okhorony. Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Kryminal’noho ta Kryminal’no-protsesual’noho kodeksiv Ukrainy schodo vykorystannia dytyny dlia zhebrakuvannia: Poiasniuval’na zapyska do proektu Zakonu Ukrainy reiestr. № 2867 vid 10 sichnia 2007 r. (2017).

Dolianovs’ka, I. M. (2008). Kryminal’na vidpovidal’nist’ za ekspluatatsiiu ditej (analiz skladu zlochynu). Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Belova, O. I. (2007). Kryminal’no-pravova kharakterystyka systemy zlochyniv proty sim’i ta nepovnolitnikh. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Kryminal’ne pravo Ukrainy: Osoblyva chastyna. V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsiia. (Eds.). (2007). (Vols. 1–2; Vol. 2). Kyiv: Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

Vitvits’ka, V. V. (2002). Kryminolohichni problemy poperedzhennia zlochynnykh posiahan’ na moral’nyj i fizychnyj rozvytok nepovnolitnikh. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Semchuk, N. O. (2010). Klasyfikatsiia zlochyniv proty moral’nosti nepovnolitnikh. Naukovi pratsi Nats. avia. un-tu. Seriia «Yurydychnyj visnyk «Povitriane ta kosmichne pravo» – Scientific works of National aviation university. Serias «Air and Space Law», 1(14), 70–73. [in Ukrainian].

Dzundza, V. V. (2005). Kryminal’na vidpovidal’nist’ za vtiahnennia nepovnolitnikh u zlochynnu abo inshu antyhromads’ku diial’nist’. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv. [in Ukrainian].

Landina, A. V. (2005). Kryminal’no-pravova okhorona moral’nosti v Ukraini. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 2005. [in Ukrainian].

Kuchans’ka, L. S. (2007). Poniattia ta systema zlochyniv proty moral’nosti v kryminal’nomu pravi Ukrainy. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa. [in Ukrainian].

Lapina, T. S. (1974). Social’nye funkcii morali. Moral’ i jeticheskaja teorija. Nekotorye aktual’nye prblemy. O. P. Celikovoj. (Ed.) Moskow: Nauka. [in Russian].

Pro zakhyst suspil’noi morali: Zakon Ukrainy vid 20 lystopada 2003 r. № 14. (2004). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, art. 192. [in Ukrainian].

Slovnyk ukrains’koi movy. Instytut movoznavstva;. I. K. Bilodida (Ed.). (1973). (Vols. 1–11; Vol. 4). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Riabchyns’ka, O. P. Borot’ba z rozpovsiudzhenniam pornohrafichnykh predmetiv i tvoriv, scho propahuiut’ kul’t zhorstokosti. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 2002. [in Ukrainian].

Landina, A. V. (2005). Kryminal’no-pravova okhorona moral’nosti v Ukraini. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 2005. [in Ukrainian].

Bandurka, I. O. (2010). Kryminal’no-pravova kharakterystyka zlochyniv proty moral’nosti u sferi statevykh stosunkiv. Extended abstract of candidate’s thesis. Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Semchuk, N. O. (2015). Kryminal’no-pravovyj zakhyst moral’nosti nepovnolitnikh: porivnial’no-pravove doslidzhennia. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv,. [in Ukrainian].

Kyrenko, S. H. (2003). Problemy zakhystu prav nepovnolitnikh kryminal’nym zakonodavstvom Ukrainy. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Dolianovs’ka, I. M. (2008). Kryminal’na vidpovidal’nist’ za ekspluatatsiiu ditej (analiz skladu zlochynu). Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Tacij, V. Ja. (1988). Ob#ekt i predmet prestuplenija v sovetskom ugolovnom prave. Har’kov : Vishha shkola. [in Russian].

Borisov, V. I. (2001). Ugolovnaja otvetstvennost’ za narushenie pravil, norm i standartov, obespechivajushhih bezopasnost’ dorozhnogo dvizhenija. Har’kov: Konsum. [in Russian].

Glistin, V. K. (1979). Problema ugolovno-pravovoj ohrany obshhestvennyh otnoshenij (ob#ekt i kvalifikacija prestuplenij). L’vov: Izd-vo Leningradskogo universiteta, [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кузнецов В. В. Основні напрями вдосконалення кримінально-правової охорони громадського порядку й моральності. Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія Юридичні науки. 2014. Том 3. Вип. 6–1. С. 135–139.
2. Кучанська Л. С. Поняття та система злочинів проти моральності у кримінальному праві України : дис. … кандидата юрид. наук. Одеса, 2007. С. 52.
3. Репецький С. П. Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони: дис. … кандидата юрид. наук. Київ. 2010. С. 38.
4. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо використання дитини для жебракування» (реєстр. № 2867) від 10 січня 2007 р.
5. Доляновська І. М. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей (аналіз складу злочину): автореф. дис. …канд. юрид. наук. Київ, 2008. С. 11.
6. Белова О. І. Кримінально-правова характеристика системи злочинів проти сім’ї та неповнолітніх: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2007. 22 с.
7. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник: у 2 т. / за ред. В.
В. Сташиса, В. Я. Тація. Київ: Юрінком Інтер, 2007. Т.2. 624 с.
8. Вітвіцька В. В. Кримінологічні проблеми попередження злочинних посягань на моральний і фізичний розвиток неповнолітніх : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2002. 24 с.
9. Семчук Н. О. Класифікація злочинів проти моральності неповнолітніх. Наукові праці Нац. авіа. ун-ту. Серія «Юридичний вісник «Повітряне та космічне право». 2010. № 1(14). С. 70–73.
10. Дзундза В. В. Кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2005. 15 с.
11. Ландіна А. В. Кримінально-правова охорона моральності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2005. 20 с.
12. Кучанська Л. С. Поняття та система злочинів проти моральності в кримінальному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса: 2007. 19 с.
13. Лапина Т. С. Социальные функции морали. Мораль и этическая теория. Некоторые актуальные прблемы. /под ред. О. П. Целиковой. Москва: Наука, 1974. 295 с.
14. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 14. Ст. 192.
15. Словник української мови: в 11 томах / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1973. – Т. 4. – С. 799.
16. Рябчинська О. П. Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ жорстокості : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2002. 15 с.
17. Ландіна А. В. Кримінально-правова охорона моральності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2005. 20 с.
18. Бандурка І. О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2010. 20 с.
19. Семчук Н. О. Кримінально-правовий захист моральності неповнолітніх: порівняльно-правове дослідження : дис. … кандидата юрид. наук. Київ, 2015. 224 с.
20 Киренко С. Г. Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2003. 24 с.
21. Доляновська І. М. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей (аналіз складу злочину) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2008. 20 с.
22. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков : Вища школа, 1988. 198 с.
23. Борисов В. И. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Харьков: Консум, 2001. 160 с.
24. Глистин В. К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация преступлений). Львов: Изд-во Ленинградского университета, 1979. 127 с.

Copyright (c) 2017 А Р Топузян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)