Працівник правоохоронного органу як потерпілий від злочину

І Д Метельський

Анотація


У статті визначено поняття потерпілого від злочину, встановлено його місце в межах кримінально-правових відносин та надано рекомендації щодо врахування інституту потерпілого в Кримінальному кодексі України. Установлено значення потерпілого при виникненні та припиненні кримінально-правових відносин. Досліджено правовий статус потерпілого у межах кримінально-правових відносин. Також розглянуто підстави припинення кримінально-правових та кримінально-процесуальних відносин, досліджено працівника правоохоронного органу як потерпілого від злочину. Визначено коло органів, що відносяться до правоохоронних.


Ключові слова


потерпілий від злочину; суб’єкт; кримінально-правові відносини; кримінальний закон; злочин; працівник правоохоронного органу; підстави припинення відносин

Повний текст:

PDF

Посилання


Dedyukhina, I. F. (2009). Problemy ustanovleniya i realizatsii ugolovnoy otvetstvennosti s uchetom priznakov poterpevshego. Doctors thesis. Moscow, 2009 [in Russian].

Zaloznyy, A. V. (2006). Sovremennyye problemy ucheniya o poterpevshem. Vestn. Samarsk. gos. un-ta – Bulletin of the Samara State University. № 10/3(50) [in Ukrainian].

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 № 4651‑VI. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy. 2013. 9–10, 11–12, 13, art. 88.

Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 № 2341‑III. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy. 2001. 25–26, art. 131.

Kryminalne pravo Ukrainy: Zahalna chastyna. V. V. Stashys, V. Ya. Tatsii (Eds.). (2010). (Vols.1–2$ Vol. 1). Kharkiv: Pravo, 2010 [in Ukrainian].

Kurylo, M. P., Yasynok, M. M. (2013). Instytut prymyrennia ta yoho osoblyvosti u suchasnomu kryminalnomu pravi. Pravovyi visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy – Legal Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking. 2013. 2(9) [in Ukrainian].

Polishchuk, O. M. Dyspozytyvnist ta kryminalno-pravovi vidnosyny. Aktualni problemy derzhavy ta prava – Actual problems of state and law. 2013. № 69 [in Ukrainian].

Pro derzhavnyi zakhyst pratsivnykiv sudu ta pravookhoronnykh orhaniv: Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 № 3781‑XII. Data onovlennya: 03.08.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3781–12.

Sumachev, A. V. (1997). Postradavshiy kak subyekt ugolovnogo pravootnosheniya. Candidate thesis. Ryazan [in Russian].

Senatorov, M. V. (2006). Poterpilyi vid zlochynu v kryminalnomu pravi. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дедюхина И. Ф. Проблемы установления и реализации уголовной ответственности с учетом признаков потерпевшего: дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 2009. 183 с.
2. Залозный А. В. Современные проблемы учения о потерпевшем. Вестник Самарск. гос. ун-та. 2006. № 10/3(50). С. 143–149.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651‑VI. Відом. Верхов. Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13, Ст. 88.
4. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341‑III. Відом. Верхов. Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
5. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник: у 2 т. / за ред. : В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 4‑те вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2010. Т. 1. 456 с.
6. Курило М. П., Ясинок М. М. Інститут примирення та його особливості у сучасному кримінальному праві. Правовий вісн. Укр. акад. банківської справи. 2013. № 2(9). С. 95.
7. Поліщук О. М. Диспозитивність та кримінально-правові відносини. Актуальні проблеми держави та права. 2013. № 69. С. 234.
8. Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 № 3781‑XII. Дата оновлення: 03.08.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3781–12 (дата звернення 10.10.2017).
9. Сумачев А. В. Пострадавший как субъект уголовного правоотношения: дисс. … канд. юрид. наук. Рязань, 1997. 171 с.
10. Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві / за наук. ред. В. І. Борисова. Право. Харків, 2006. 208 с.

Copyright (c) 2017 І Д Метельський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)