Класифікація злочинів залежно від повноти їх вчинення

І О Гриненко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню класифікації злочинів залежно від повноти вчинення суб’єктом складу злочину. Проаналізовані висловлені у кримінально-правовій доктрині позиції щодо співвідношення стадій (вчинення) злочину та видів злочину (закінченого та незакінченого). Досліджені позиції щодо класифікації злочинів на види залежно від стадій (вчинення) злочину, юридично значимого моменту завершення злочину, за ступенем здійснення злочинного наміру, а також класифікація незакінчених злочинів тощо. Запропонована авторська класифікація злочинів на види залежно від повноти вчинення суб’єктом складу злочину, в тому числі залежно від того, чи розпочато виконання об’єктивної сторони складу злочину, та залежно від ступеня виконання об’єктивної сторони складу злочину за задумом суб’єкта злочину.


Ключові слова


класифікація злочинів; види злочину; готування до злочину; замах на злочин; незакінчений злочин; закінчений злочин; повнота вчинення суб’єктом складу злочину

Повний текст:

PDF

Посилання


Tykhyi V. P., Panov M. I. Zlochyn, yoho vydy ta stadii : nauk.‑prakt. koment. Kyiv: Promeni, 2007. 40 s. [in Ukrainian]

Burdin V. M. Stadii vchynennia zlochynu (kryminalno-pravove doslidzhennia): monohrafiia. Lviv: Kolo, 2013. 304 s. [in Ukrainian]

Redyn M. P. Prestuplenyia po stepeny zavershennosty: monohrafyia. Moskva: Yurlytynform, 2006. 200 s. [in Russian]

Lohika: pidruchnyk / za red. : V. D. Tytov, C. D. Tsalin, O. P. Nevelska-Hordieieva ta in. Kharkiv: Pravo, 2005. 208 s. [in Ukrainian]

Uholovnoe pravo. Obshchaia chast. Prestuplenye. Akademycheskyi kurs: v 10 t. / Moskva: Yurlytynform, 2016. T. 8: Mnozhestvennost prestuplenyi. Stadyy prestuplenyia / pod. red. N. A. Lopashenko. 392 s. [in Russian]

Babyi N. A. Uchenye o stadyiakh prestuplenyia y neokonchennыkh prestuplenyiakh: monohrafyia. Moskva: Yurlytynform, 2017. 752 s.

Nazarenko H. V., Sytnykova A. Y. Neokonchennoe prestuplenye y eho vydы: monohrafyia. Moskva: Os-89, 2003. 160 s. [in Russian]

Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy (1970-1980) URL: http://sum.in.ua/s/zavershenistj (data zvernennia: 10.09.2017). [in Ukrainian]

Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy (1970-1980) URL: http://sum.in.ua/s/zakinchenistj (data zvernennia: 10.09.2017). [in Ukrainian]

Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy (1970-1980) URL: http://sum.in.ua/s/stupinj (data zvernennia: 10.09.2017). [in Ukrainian]

Zinchenko I. O. Kvalifikatsiia zlochyniv pry yikh mnozhynnosti ta konkurentsii kryminalno-pravovykh norm: navch. posib. Kharkiv: Pravo, 2017. 114 s. [in Ukrainian]

Kryvochenko L. N. Klassyfykatsyia prestuplenyi: monohrafyia. Kharkov: Vyshcha shkola, 1983. 129 s. [in Russian]

Hornostai A. V. Kryminalna vidpovidalnist za zamakh na zlochyn : monohrafiia. Kharkiv: Yurait, 2013. 232 s. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Тихий В. П., Панов М. І. Злочин, його види та стадії : наук.‑практ. комент. Київ: Промені, 2007. 40 с.
2. Бурдін В. М. Стадії вчинення злочину (кримінально-правове дослідження): монографія. Львів: Коло, 2013. 304 с.
3. Редин М. П. Преступления по степени завершенности: монография. Москва: Юрлитинформ, 2006. 200 с.
4. Логіка: підручник / за ред. : В. Д. Титов, C. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва та ін. Харків: Право, 2005. 208 с.
5. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. / Москва: Юрлитинформ, 2016. Т. 8: Множественность преступлений. Стадии преступления / под. ред. Н. А. Лопашенко. 392 с.
6. Бабий Н. А. Учение о стадиях преступления и неоконченных преступлениях: монография. Москва: Юрлитинформ, 2017. 752 с.
7. Назаренко Г. В., Ситникова А. И. Неоконченное преступление и его виды: монография. Москва: Ось-89, 2003. 160 с.
8. Академічний тлумачний словник української мови (1970-1980) URL: http://sum.in.ua/s/zavershenistj (дата звернення: 10.09.2017).
9. Академічний тлумачний словник української мови (1970-1980) URL: http://sum.in.ua/s/zakinchenistj (дата звернення: 10.09.2017).
10. Академічний тлумачний словник української мови (1970-1980) URL: http://sum.in.ua/s/stupinj (дата звернення: 10.09.2017).
11. Зінченко І. О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції кримінально-правових норм: навч. посіб. Харків: Право, 2017. 114 с.
12. Кривоченко Л. Н. Классификация преступлений: монография. Харьков: Вища школа, 1983. 129 с.
13. Горностай А. В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин : монографія. Харків: Юрайт, 2013. 232 с.

Copyright (c) 2017 І О Гриненко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)