Проблеми розслідування постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови

М В Шепітько

Анотація


Стаття присвячена аналізу проблем розслідування постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови в Україні. Автор порівнює завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови з аналогічними злочинами у кримінальному законодавстві інших держав. Автор також продемонстрував аналіз ситуації щодо вчинених злочинів за цією категорією справ і надав результати прокурорської, слідчої та судової діяльності щодо них.
Аналіз практики дозволив виокремити проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміналістичного характеру, що можуть перерости або вже переросли в помилки в прокурорській, слідчій та судовій діяльності в Україні. Також автором було поставлено завдання щодо виокремлення способів постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, постанови чи ухвали в Україні. Це дало можливість вказати на складності, з якими може зіштовхнутися слідчий, прокурор при розслідування такого злочину, а також суддя в ході розгляду такої справи в суді.


Ключові слова


злочин проти правосуддя; розслідування злочину проти правосуддя; постановлення суддею завідомо неправосудного вироку; рішення; ухвали або постанови

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushko, P. (2014). Deyaki problemni pytannia kryminalno-pravovoi kvalifikatsii postanovlennia suddeiu (suddiamy) zavidomo nepravosudnogo rishennia v kryminalnogo provadgennia. Sudova praktyka i problemy vdoskonalennia zakonodavstva – Court practice and problems of legislation perfection, 8 (168), 2014, 35–46. [in Ukrainian].

Zlochyny proty pravosuddia (2015). Rishennia Verkhovnogo Sudu Ukrayiny – Decisions of Supreme Court of Ukraine, 1 (30), 92–98. [in Ukrainian].

Pogoretskiy, M. (2015). Prytiagnennya suddiv do kryminalnoyi vidpovidalnosti za st. 375 KK Ukrayiny: problemni pytannia materialnogo ta protsessualnogo prava. Visnyk kryminalnogo sudochynstva – Bulletin of Criminal Justice, 2, 223–234. [in Ukrainian].

Postanovlennia suddeiu zavidomo nepravosudnogo rishennia. Sudova praktyka – Court practice, 7–8 (111-112). 27 August 2015. 26–27. [in Ukrainian].

Kryminalnyi kodeks Ukrayiny. Naukovo-praktychnyi komentar: u 2 tomakh. V. Ya. Tatsiy, V. I. Borisov, V. I. Tiutiugin (ed.). (2013) Kharkiv: Pravo, Vol. 2. [in Ukrainian].

Tiutiugin V., Kaplina O., Titko I. (2012) Postanovlennia suddeiu zavidomo nepravosudnogo vyroku, rishennia, ukhvaly abo postanovy: okremi aspekty zastosuvannia st. 375 Kryminalnogo kodeksu. Visnyk Verkhovnogo Sudu Ukrayiny – Bulletin of Supreme Court of Ukraine, 2 (138), 42–48. [in Ukrainian].

Statystychna informatsiya Generalnoyi Prokuratury Ukrayiny. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html [in Ukrainian].

Yedynyi derzhavnyi reyiestr sudovykh rishen. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua [in Ukrainian].

Reyiestr provadzhen pro zlochyny, povyazani iz pereshkodzhannyam provedenniu myrnykh aktsiy protestu, yaki vidbuvalysya u Kyievi ta inshykh mistakh Ukraiyny v period z lystopada 2013 – liutogo 2014 roku. URL: http://rrg.gp.gov.ua/stan-sudovogo-rozgljadu/peresliduvannya-za-uchast-v-aktsiyah-protestu/ [in Ukrainian].

Statystychni dani Verkhovnogo Sudu Ukrayiny. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/FAFD37716AD40ED9C22580E400382EF6 [in Ukrainian].

Oficiynyi sait Vyschoi Rady Pravosuddya. URL: http://www.vru.gov.ua/news/1063 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрушко П. П. Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінального провадження. Судова практика і проблеми вдосконалення законодавства. 2014. № 8 (168). С. 35–46.
2. Злочини проти правосуддя. Рішення Верховного Суду України. 2015. № 1 (30). С. 92–98.
3. Погорецький М. А. Притягнення суддів до кримінальної відповідальності за ст. 375 КК України: проблеми питання матеріального та процесуального права. Вісн. кримін. судочинства. 2015. № 2/2015. С. 223–234.
4. Постановлення суддею завідомо неправосудного рішення. Судова практика. 2015. № 7–8 (111-112) від 27 серпня 2015 р. С. 26–27.
5. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2‑х т. / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. Харків: Право. 2013. Т. 2. С. 851.
6. Тютюгін В. І., Капліна О. В., Тітко І. А. Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України. Вісн. Верховного Суду України. 2012. № 2 (138). С. 42–48.
7. Статистична інформація Генеральної Прокуратури України. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html (дата звернення: 21.08.2017).
8. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua (дата звернення: 21.08.2017).
9. Реєстр проваджень про злочини, пов’язані із перешкоджанням проведенню мирних акцій протесту, які відбувалися в Києві та інших містах України в період з листопада 2013 – лютого 2014 року. URL: http://rrg.gp.gov.ua/stan-sudovogo-rozgljadu/peresliduvannya-za-uchast-v-aktsiyah-protestu/ (дата звернення: 21.08.2017).
10. Статистичні дані Верховного Суду України. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/FAFD37716AD40ED9C22580E400382EF6 (дата звернення: 21.08.2017).
11. Офіційний сайт Вищої Ради Правосуддя. URL: http://www.vru.gov.ua/news/1063 (дата звернення: 11.09.2017).

Copyright (c) 2017 М В Шепітько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)