ПОНЯТТЯ ТА ЗАСОБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Володимир Андрійович Журавель, Н В Павлюк, Олена Ігорівна Резнікова

Анотація


Стаття присвячена розгляду достатньо актуальної проблеми сьогодення,
а саме криміналістичному забезпеченню розслідування корупційних злочинів. Попри досить активне дослідження цього питання воно відпрацьовано недостатньо. Значна кількість аспектів розглядуваної проблематики залишається дискусійноюі потребує перегляду та уточнення з позиції сучасних розробок криміналістики, що, у свою чергу, зумовлює необхідність подальшого проведення досліджень.
У статті розглядаються різноманітні підходи до трактування терміна
«криміналістичне забезпечення», з урахуванням яких дано авторське визначення цього поняття. Також запропоновано поняття «інформаційне забезпечення» розслідування корупційних злочинів. Розглянуто техніко-криміналістичний елемент структури криміналістичного забезпечення, а саме: інформаційні системи як засоби забезпечення формування доказів у розслідуванні корупційних злочинів. З метою активізації інтелектуальної діяльності слідчого, детектива, прокурора з планування, висунення робочих версій, обрання оптимальних систем слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій щодо їх перевірки запропоновано підходи до створення комп’ютерної програми «Протидія корупції». Структура зазначеної комп’ютерної програми включає два блоки: ресурсний та консультативний. Перший блок складається з узагальненої інформації, яка представлена у відповідності до категорій корупційних злочинів, другий блок може включати
відомості щодо оптимальної організації досудового розслідування корупційних
злочинів, а саме: слідчі версії стосовно особи корупціонера; значущі для
кримінального провадження обставини, які необхідно з’ясувати; алгоритм слідчих (розшукових) дій та заходи забезпечення кримінального провадження з викладенням процесуального порядку та особливостей їх проведення; експертизи, які повинні бути призначені, з переліком питань експертам і зразками матеріалів для експертного дослідження.


Ключові слова


корупційні злочини; криміналістичне забезпечення розслідування; засоби інформаційного забезпечення розслідування; інформаційні системи; автоматизована комп’ютерна програма.

Посилання


Indeks koruptsii SPI-2015 [Corruption index SPI-2015]. ti-ukraine.org

Retrieved from ti-ukraine.org/sites/default/files/u1271/docs/corruption_

index_2015.jpg [in Ukrainian].

Shepitko V. (2014). Kryminalistika v sisteme yuridicheskikh nauk i ee

rol’ v global’nom mire [Criminalistics in the system of legal scinnces and its

role in global world] Kryminalistyka ta sudova ekspertyza: nauka, navchannia,

praktyka – Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice.

Kharkiv. Apostil, Vol. 1, pp.142–153 [in Ukrainian].

Kolomatskyi V. H. (1994). Krymynalystycheskoe obespechenye

deiatelnosty orhanov vnutrennykh del po rassledovanyiu prestupleniy

[Criminalistical support of law enforcement bodies activities in investigating

crimes] Criminalistics. Vol.l. The General History and particular theories.

R. S. Belkin, V. H. Kolomatskiy, Y. M. Luzghin (Ed.). Moscow. Akad. MVD

Rossii. [in Russian].

Churpyta V. V. (1990). Ispolzovanye svedenyi o sposobe sovershenyia

prestupleniy v kriminalisticheskom obespechenii raskytia i rassledovanyia

prestupleniy [The using of information about the way of comitting crimes in

the provision of criminalistic detection and investigation of crimes]

Krymynalystycheskoe obespechenye raboty orhanov vnutrennykh del po

ukreplenyiu zakonnosty y pravoporiadka, usylenyiu okhrany prav hrazhdan –

Criminalistic Support of Internal Affairs System Work on Strengthening Law

and Order and the Protection of Citizens’ Rights. Moscow: Akad. MVD SSSR,

pp.114–123. [in Russian].

Podzharenko K. Ye. (2009). Kryminalistychne zabezpechennia rozkryttia

i rozsliduvannia zlochynnykh porushen prav intelektualnoi vlasnosti

[Criminalistic support of solving and investigating criminal offences in

intellectual property infringement]. Extended abstract of candidate’s thesis.

Kyiv [in Ukrainian].

Shapoval O. V. (2015). Shchodo vyznachennia poniattia y sutnosti

kryminalistychnoho zabezpechennia rozsliduvannia zlochyniv [To the definition

and nature of criminalistical support in investigating crimes] Forum prava [Legal

Forum] 1, pp. 356–360. nbuv.gov.ua Retrieved from http:// nbuv.gov.ua/j-pdf/

FP_index.htm_2015_1_58.pdf. – The title screen. [in Ukrainian].

Udovenko Zh. V. (2004). Kryminalistychne zabezpechennia protsesu

dokazuvannia na dosudovomu slidstvi [Criminalistic support of the process of

evidence in pretrial investigation] Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv

[in Ukrainian].

Ishchenko A. V., Iierusalymov, I. O., & Udovenko Zh. V. (2007) Teoriia

i praktyka kryminalistychnoho zabezpechennia protsesu dokazuvannia

v rozsliduvanni zlochyniv [The theory and practice of criminalistic support of

the process of evidence and investigating of crimes]. Kyiv. Tsentr uchbovoi

literatury [in Ukrainian].

Chuchukalo O. I. (2004). Protsesualne ta kryminalistychne zabezpechennia

dokazuvannia na sudovykh stadiiakh kryminalnoho protsesu [Procedural and

forensic evidence in the pre-trial stages of the criminal process]. Extended

abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Chornous Yu. M. (2012). Kryminalistychne zabezpechennia yak

naukova katehoriia ta praktychne zavdannia kryminalistyky [Criminalistic

support as scientific category and practical task of criminalistics] Problemy

pravoznavstva ta pravookhoronnoi diial’nosti [Problems of Law and LawenforcementActivity] 1, pp. 149–155 [in Ukrainian].

Lysenko V. V. (2006). Problemy kryminalistychnoho zabezpechennia

rozsliduvannia podatkovykh zlochyniv [The problems of criminalistic support

in investigating of tax crimes] Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in

Ukrainian].

Mudriak T. O. (2012). Kryminalistychne zabezpechennia rozsliduvannia

shakhraistva z finansovymy resursamy [Criminalistic support of investigating

of financial fraud] Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy

(ekonomika, pravo) [Scientific Bulletin of National University of DPS of

Ukraine (Economics, Law)] 3 (58), pp. 255–260 [in Ukrainian].

Kapustina M. (2014). Kryminalistychne zabezpechennia dosudovoho

rozsliduvannia: zmist vyznachennia [Criminalistic support of the pretrial

investigating: the content of definition] Kryminalistyka ta sudova ekspertyza:

nauka, navchannia, praktyka – Criminalistics and forensic examination: science,

studies, practice. Kharkiv. Apostil, Vol. 1, pp. 298–308 [in Ukrainian].

Kovryha L. P., Kovalova, T. V., & Ponomarenko, V. D. (2005). Defining

dictionary of the Ukrainian language. V. S. Kalashnyk (Ed.). Kharkiv. Belkarknyha.

[in Ukrainian].

Kapustina M. V. (2014). Kryminalistychne zabezpechennia dosudovoho

rozsliduvannia: poniattia ta oznaky [Criminalistic support of pretrial investigating

: definition and features] Teoriia ta praktyra sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky –

Theory and Practice of Forensic Evidence and Criminalistics. A. I. Lozovyi,

V. Yu. Shepitko (Ed.) et. al. Kharkiv. Pravo, 14, pp. 71–79 [in Ukrainian].

Pavliuk N. V. (2015). Poniattia ta innovatsiini zasady tekhnikokryminalistychnoho

zabezpechennia rozsliduvannia zlochyniv [The notion and

innovative foundations of technical and criminalistic support of crime

investigation] Teoriia ta praktyra sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky – Theory

and Practice of Forensic Evidence and Criminalistics. A. I. Lozovyi,

V. Yu. Shepitko (Ed.) et. al. Kharkiv. Pravo, 15, pp. 96–104 [in Ukrainian].

Shepitko V. Yu. (2010). Tekhniko-kryminalistychne zabezpechennia

orhaniv dosudovoho slidstva ta yakist’ slidchoi diyalnosti [Technical and

criminalistical support of bodies of pretrial investigation and the quality of

investigative activity]. Vybrani tvory – Selected Works. Kharkiv. Apostil [in

Ukrainian].

Pavliuk N. V. (2014). Informatsiine zabezpechennia rozsliduvannia

kryminalnykh pravoporushen koruptsiinoi spriamovanosti: poniattia ta shliakhy

realizatsii [Informational support of investigation of corruption-oriented criminal

offences: definition and the ways of realization] Pytannia borot’by zi

zlochynnistiu – Issues of Crime Prevention. V. I. Borysov (Ed.) et. al. Kharkiv/

Pravo, 28, pp. 182–190 [in Ukrainian].

Zhuravel V. A. (2015). Avtomatyzovani informatsiini systemy yak zasib

zabezpechennia efektyvnosti dosudovoho rozsliduvannia [Automatized

information systems as the means of effectiveness provision in pretrial

investigation] Teoriia ta praktyra sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky – Theory

and Practice of Forensic Evidence and Criminalistics. A. I. Lozovyi,

V. Yu. Shepitko (Ed.) et. al. Kharkiv. Pravo, 15, pp. 13–21 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Володимир Андрійович Журавель, Н В Павлюк, Олена Ігорівна Резнікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)