Правова природа засад кримінального процесу України

І. Л. Беспалько

Анотація


У статті розглядаються особливості правової природи засад кримінального процесу України. Виділяються критерії віднесення конкретних вимог до засад кримінальної процесуальної діяльності.

Ключові слова


правова природа; засади кримінального процесу; властивості; захист прав і свобод людини й громадянина

Повний текст:

PDF

Посилання


Дроздов О. Актуальні проблеми реалізації окремих засад кримінального процесу в провадженні за нововиявленими обставинами / О. Дроздов // – Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – № 2 (77). – 2014. – С. 156-167.

Загальна теорія держави і права : підручник / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – Х. : Право, 2010. – 584 с.

Кримінальний процес : підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін. ; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

Маркуш М. Конституційні цінності як основоположні засади в кримінальному процесі України / М. Маркуш // Вісн. Конституційного Суду України. – № 6 / 2013. – С. 73-85.

Мирошниченко Т.М. Проблемні аспекти реалізації принципу правової визначеності у кримінальних процесуальних відносинах за потерпілого / Т.М. Мирошниченко // Універ. наук. зап. – №3 (47). – 2013. – С. 469 - 475 .

Погребняк С. Принципи права: доктринальні питання / С. Погребняк // Право України. – 2013. – № 9. – С. 214-221.

Смирнов А.В. Модели уголовного процесса : монография / А.В. Смирнов. – СПб. : Наука, 2000. – 244 с.

Трансформація нормативної моделі кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Ю.М. Грошевой, О.В. Капліна // Правова доктрина України : у 5 т. / Нац. акад. прав. наук України ; редкол. В.Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2013. – Т.5 : Кримінально-правові науки в Україні : стан, проблеми та шляхи розвитку. – С. 587-614.

Тыричев И.В. Принципы советского уголовного процесса : учеб. пособ. / И.В. Тыричев. – М. : Изд-во ВЮЗИ, 1983. – 240 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 І. Л. Беспалько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)