Типові версії в методиці розслідування підпалів

О. В. Синчук

Анотація


Розглянуто можливість оптимізації діяльності слідчого в процесі розслідування підпалів завдяки використанню систем типових версій. Наведено приклади типових версій щодо події злочину в цілому та окремих обставин.

Ключові слова


пожежа; підпал; вогнище; елементи криміналістичної характеристики; кореляційні зв’язки; слідчі версії; типові версії

Повний текст:

PDF

Посилання


Колесниченко А.Н. О системе версий и методике их построения / А.Н. Колесниченко, Г.А. Матусовский // Криминалистическая и судебная экспертиза : республик. межвед. сб. науч.-метод. работ. – Киев : РИО МВД УССР, 1970. – Вып. 7;

Цимбал М.Л. Тактика огляду місця події при розслідуванні пожеж : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / М.Л. Цимбал ; Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – Х., 1999. – 186 с.

Аверьянова Т.В. Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская / под ред. Р.С. Белкина. – М. : НОРМА-ИНФРА, 1999. – 971 с.

Синчук О.В. Типові версії в структурі криміналістичної методики : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.09 / О.В. Синчук ; Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 210 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 О. В. Синчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)