Соціальна аморальність – ключова детермінанта поширення корупції

Є. В. Курінний

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі – дослідженню загальних характеристик соціальної аморальності. Розглядаються питання первинності зазначеної категорії стосовно корупції та її основних причин. Пропонуються власне визначення соціальної аморальності, а також найбільш ефективні засоби протидії їй, якими є мораль і право.

Ключові слова


корупція; соціальна аморальність; суспільні потреби та інтереси; мораль і право

Повний текст:

PDF

Посилання


Індекс корупції CPI – 2014. Прес-реліз Україна / Transparency International // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ti-ukraine.org/corruption-perceptions-index-2014/press-release.html. – Заголовок з екрана.

Лещенко С. Стране нужна перезагрузка власти в рамках нынешней коалиции // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nv.ua/opinion/leshenko/djadja-sem-sledit-za-toboj-78164.html. – Заголовок з екрана.

Пайєтт вимагає покарати українських корупціонерів / Українська правда // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/30/7086901/?attempt=1. – Заголовок з екрана.

4. Мельник М.І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції : автореф. дис… д-ра юрид. наук : 12.00.08/ М.І. Мельник ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2002. – 38 с.

Курінний Є.В. Окремі питання вдосконалення правового інструментарію запобігання корупції // Вісн. Акад. митної служби України, 2014. № 2.

С. 70-75.

Курінний Є.В. Суспільні та правові потреби протидії корупції в Україні // Наук. вісн. Дніпроп. Держ. ун-ту внутр. справ. – 2014 – № 4. – С. 18-25.

Повний текст позачергового звернення Порошенка до Ради / Galnet // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galnet.org/newsticker/229984-povnyj-tekst-pozacherhovoho-zvernennya-poroshenka-do-rady. – Заголовок з екрана.

Пленарне засідання Верховної Ради України 11 грудня 2014 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/news. – Заголовок з екрана.

Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: Президент України від_2_червня_2010_р. //_ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://_zakon_l._rada.gov.ua/cgibin/main.cgi?nreg=n0004100-10 . – Заголовок з екрана.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків» : затв. постановою Кабінету Міністрів України № 14 від 16 січня 2008 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon l. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=n0001120-08&p=1289472698464919. – Заголовок з екрана.

Таран В., Милованов Т. Електоральна проституція: за скільки готові продатися українці // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/articles/2015/11/15/7088741/view_print/?attempt=1. – Заголовок з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Є. В. Курінний

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)