Порівняльний аналіз підходів до визначення професійної злочинності в Україні та Сполучених Штатах Америки

Ю. М. Тарасенко

Анотація


У статті з позиції кримінологічної науки порівнюються підходи до визначення професійної злочинності в Україні та Сполучених Штатах Америки, що дозволяє стверджувати про різне сприйняття даного виду злочинності в обох державах

Ключові слова


професійна злочинність; злочинець-професіонал; злочинна спеціалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінологічний довідник : довідкове видання / за наук. ред. Бандурки О. М. ; за заг. Джужі О. М. і Литвинова О. М. – Х. : Діса плюс, 2013. – С.296-297.

Кримінологія: Загальна та Особлива частини : підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2009. – 288 с.

Кримінологія: Курс лекцій / Ю. В. Александров, А. П. Гель, Г.С. Семаков. – К. : МАУП, 2002. – 295 с.

Don C. Gibbons and Donald L. Garrity Definition and analysis of certain criminal types / Don C. Gibbons and Donald L. Garrity // Journal of Criminal Law and Criminology. – 1962. – Vol. 53. – P. 27-35.

Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А. И. Гуров. – [Электроный ресурс]. – Режим доступа : http://www.koob.ru. – Загл. с єкрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Ю. М. Тарасенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)