Порівняльний аналіз підходів до визначення професійної злочинності в Україні та Сполучених Штатах Америки

Автор(и)

  • Ю. М. Тарасенко

Ключові слова:

професійна злочинність, злочинець-професіонал, злочинна спеціалізація

Анотація

У статті з позиції кримінологічної науки порівнюються підходи до визначення професійної злочинності в Україні та Сполучених Штатах Америки, що дозволяє стверджувати про різне сприйняття даного виду злочинності в обох державах

Біографія автора

Ю. М. Тарасенко

аспірант Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Посилання

Кримінологічний довідник : довідкове видання / за наук. ред. Бандурки О. М. ; за заг. Джужі О. М. і Литвинова О. М. – Х. : Діса плюс, 2013. – С.296-297.

Кримінологія: Загальна та Особлива частини : підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2009. – 288 с.

Кримінологія: Курс лекцій / Ю. В. Александров, А. П. Гель, Г.С. Семаков. – К. : МАУП, 2002. – 295 с.

Don C. Gibbons and Donald L. Garrity Definition and analysis of certain criminal types / Don C. Gibbons and Donald L. Garrity // Journal of Criminal Law and Criminology. – 1962. – Vol. 53. – P. 27-35.

Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А. И. Гуров. – [Электроный ресурс]. – Режим доступа : http://www.koob.ru. – Загл. с єкрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-13

Номер

Розділ

Трибуна докторанта, аспіранта і здобувача