Кримінологічна характеристика злочинів, передбачених ст. 368 КК України

Автор(и)

  • Р. Г. Григор’єв

Ключові слова:

корупція, корупційні злочини, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, кримінологічна характеристика

Анотація

Стаття присвячена аналізу кількісних і якісних показників прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (рівня, структури, динаміки, географії). 

Біографія автора

Р. Г. Григор’єв

здобувач

Посилання

Transparency International – Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ti-ukraine.org. – Заголовок з екрана.

Стан та структура злочинності в Україні за 2011 і 2012 роки / Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України. – К., 2013.

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2013 і 2014 років / Управління організації ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статичної інформації Генеральної прокуратури України.. – К., 2015.

Судова статистика Державної судової адміністрації України про засуджених осіб у 2011–2014 рр. (Форма 7) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://court.gov.ua/sudova_statystyka. – Заголовок з екрана.

Звіт МВС України про стан протидії корупції за 2014 рік / Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України. – К., 2015.

Тютюгін В. І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : навч.-практ. посіб. / В. І. Тютюгін, Ю. В. Гродецький, С. В. Гізимчук ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна. – Х. : Право, 2014. ‒ 232 с.

Про судову практику у справах про хабарництво : постанова Пленуму Верховного Суду Україн від 26 квітня 2002 р. № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/vs02011.html. – Заголовок з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-13

Номер

Розділ

Трибуна докторанта, аспіранта і здобувача