Спеціальна конфіскація віртуальних активів: до питання достатності правових орієнтирів

Автор(и)

  • В. П. Самойлов

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан правових орієнтирів на предмет того, чи можуть бути віртуальні
активи предметом спеціальної конфіскації за кримінальним правом України. Із цією метою проаналізовано пред-
мет спеціальної конфіскації відповідно до ч. 1 ст. 961 КК та встановлено, що спеціальна конфіскація може бути
застосована до віртуальних активів лише у разі, якщо віртуальні активи мають майнову природу. Здійснено
аналіз позицій авторитетних міжнародних інституцій у частині природи віртуальних активів. Встановлено,
що тривалий час законодавчі орієнтири щодо віртуальних активів в Україні були відсутні. Судова практика
України спочатку не визнавала віртуальні активи предметом будь-яких правовідносин, разом із тим наразі вже
формується протилежна судова практика, зокрема, і в рамках кримінального судочинства. Констатовано,
що в рамках правових орієнтирів України віртуальні активи можуть бути предметом спеціальної конфіскації,
однак до забезпечення інституційної спроможності органів досудового розслідування щодо виявлення, арешту
та ефективного управління віртуальними активами, а також створення умов для реалізації віртуальних акти-
вів реальної регулярної практики здійснення спеціальної конфіскації віртуальних активів очікувати передчасно.
Ключові слова: юридична конструкція, спеціальна конфіскація; захід кримінально-правового характеру;
віртуальні активи; криптовалюти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-27

Номер

Розділ

Трибуна докторанта і аспіранта