Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід спеціального судового провадження

Автор(и)

  • І. В. Слободенюк
  • Б.В. Селивоненко

Анотація

У статті досліджуються міжнародні стандарти та зарубіжний досвід здійснення судового провадження
за відсутності обвинуваченого (in absentia). Актуальність обраної теми зумовлена новизною інституту спеці-
ального судового провадження для вітчизняного кримінального процесуального законодавства, а також євроін-
теграційним курсом України, що вимагає дослідження та урахування міжнародних стандартів і зарубіжного
досвіду спеціального судового провадження.
Метою наукової статті є з’ясування системи міжнародних стандартів судового провадження за відсут-
ності обвинуваченого, кращих світових практик у цій сфері, а також встановлення відповідності їм спеціаль-
ного судового провадження за законодавством України.
З’ясовано, що можливість здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного, обвинува-
ченого (in absentia) передбачена законодавством багатьох європейських держав, зокрема Албанії, Болгарії, Данії,
Естонії, Італії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Чехії та інших.
Установлено, що здійснення судового провадження за відсутності обвинуваченого є поширеною практикою
та само по собі не є порушенням міжнародних стандартів прав людини у сфері кримінального провадження.
Воно застосовується як виняток із загального правила про необхідність особистої участі особи під час судово-
го розгляду кримінальної справи проти неї. Тому спеціальне судове провадження повинно мати чіткі підстави,
визначені законом, а також відповідні гарантії забезпечення прав обвинуваченого.
Зроблено висновок, що закріплений у КПК України інститут спеціального судового провадження (in absentia)
відповідає міжнародним стандартам щодо гарантій забезпечення прав обвинуваченого, за відсутності якого
здійснюється судовий розгляд, в частині належного інформування, забезпечення права на захист, встановлення
можливості повторного розгляду справи за його участі тощо.
Разом із тим, вбачається, що має місце недотримання міжнародного стандарту стосовно можливості
здійснення судового провадження за відсутності обвинуваченого лише у малозначних справах, а саме у справах
про кримінальні проступки та нетяжкі злочини. Ключові слова: кримінальне провадження, спеціальне судове провадження, заочний судовий розгляд, відсут-
ність обвинуваченого, in absentia.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-28

Номер

Розділ

Наукові дослідження