Використання технологій штучного інтелекту правоохоронними та судовими органами: світовий досвід та напрями розвитку національного законодавства

Автор(и)

  • М.В. Карчевський
  • Д.О. Куковинець

Анотація

У статті розглядаються питання стратегічного та тактичного рівня впровадження технологій штучно-
го інтелекту в суспільну практику, особливий акцент робиться на їх використанні у діяльності правоохоронних
та судових органів.
Сформульовано перспективні завдання правового регулювання штучного інтелекту, серед яких: 1) стимулю-
вання соціально ефективного використання технологій та мінімізації ризиків зловживання ними; 2) забезпечен-
ня максимальної диверсифікації технологічних рішень та технологічної нейтральності; 3) перехід до нової схеми
правового регулювання; 4) формування «змішаної юстиції» та «юстиції штучного інтелекту»; 5) конвергування
юридичних і технічних наук; 6) забезпечення правових гарантій ефективного розвитку інформаційного навко-
лишнього середовища.
Окреслено ризики використання штучного інтелекту, такі як порушення приватності, маніпулювання по-
ведінкою, дискримінація та непрозорість, що кореспондують проблемам застосування систем штучного інте-
лекту для протидії злочинності.
Здійснено аналіз положень проєкту Artificial Intelligence Act, презентованого Європейською Комісією у 2021 р.,
на предмет класифікації програм штучного інтелекту залежно від потенційних рівнів ризику (у тому числі
окремо окреслено певні інструменти, що використовуються правоохоронними органами), висвітлення механізмів
підтримки досліджень та інновацій у сфері штучного інтелекту, визначення вимог до постачальників високо-
ризикованого штучного інтелекту.
Висловлюється твердження, що наразі в Україні існує проблема в правовому регулюванні використання сис-
тем штучного інтелекту. Запропоновано низку положень, що бажано відобразити в національному законодавстві
з цього приводу, зокрема, наявність чіткого визначення, побудованого на основі європейського підходу; класифі-
кація сфер використання штучного інтелекту за рівнем ризику та розподіл вимог до використання систем штучного інтелекту; гнучкий механізм підтвердження відповідності вимогам для стимулювання та розвитку
нових технологій; тощо.
Ключові слова: штучний інтелект, соціалізація штучного інтелекту, неприйнятний ризик штучного інте-
лекту, штучний інтелект високого ризику, кримінальна відповідальність, правоохоронні органи, судові органи.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-28

Номер

Розділ

Наукові дослідження