До питання про застосування заходів примусового годування в кримінальному процесі

Автор(и)

  • А.Р. Туманянц
  • М.І. Демура

Анотація

У статті проаналізовано питання застосування заходів примусового годування в кримінальному процесі,
а також висунуто науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення правового регулювання застосування
таких заходів. З цією метою досліджено низку рішень ЄСПЛ, національних та закордонних наукових джерел
і нормативних актів, зокрема, детально вивчено Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесу-
ального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів при-
мусового годування» від 19 липня 2022 р. № 2429‑IX.
У роботі проаналізовано рішення Європейського суду з прав людини у справах «Невмержицький проти Укра-
їни» (заява № 54825/00), «Яковлєв проти України» (заява № 42010/18), «Чорап проти Молдови» («Ciorap v.
Moldova») (заява № 12066/02). Наведені рішення дають можливість стверджувати, що фактично ЄСПЛ визна-
чив критерії або стандарти, які повинні бути враховані при вирішенні питання про застосування до особи, яка
тримається під вартою, заходів примусового годування, а саме, держава має переконатися в тому, що (a) ме-
дична необхідність процедури належним чином установлена, (б) процедурні гарантії дотримані, (в) спосіб
здійснення примусового годування не виходить за межі неминучого рівня жорстокості. Крім того, рішення
держави про застосування заходів примусового годування має відповідати таким вимогам, як передбачуваність,
чіткість та пропорційність.
Окрім цього, в роботі досліджено досвід інших країн щодо застосування заходів примусового годування
до осіб, які утримуються в місцях позбавлення волі, зокрема, досвід Німеччини, Великої Британії, Ізраїлю, США.
Ключові слова: примусове годування, примусові заходи, підозрюваний, тримання під вартою, катування.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-11

Номер

Розділ

Наукові дослідження