Убезпечення учасників дорожнього руху в Україні: до методології створення сучасної правової платформи в умовах євроінтеграції

Автор(и)

  • В.С. Батиргареєва

Анотація

Статтю присвячено деяким питанням методології створення в Україні сучасної правової платформи,
що є необхідною для укріплення стану правопорядку на автошляхах та убезпечення учасників дорожнього руху.
Констатується, що правове регулювання у транспортній сфері є неможливим без рефлексії на євроінтеграцій-
ний курс, який сьогодні визнано пріоритетним напрямом діяльності Української держави. При цьому приведення
правової площини України у відповідність до acquis communautaire ЄС у розглядуваній сфері потребує визначен-
ня того, які положення європейського законодавства треба імплементувати і яким має бути механізм гармоні-
зації відповідних положень.
У розпочатому європейському діалозі України із цього приводу можна виділити певні віхи. Так, документаль-
ним виразом зовнішньої нормативної віхи є Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. У за-
значеній Угоді містяться, зокрема, й орієнтири того стану безпеки на українських автошляхах, до якого слід
прагнути, щоб знизити рівень аварійності. Внутрішньою нормативною віхою є «внутрішні» документи нашої
держави, в яких визначаються конкретні завдання щодо реалізації взятих на себе зобов’язань. Нарешті, третя,
змістовна за своїм характером, віха у методології створення правової платформи транспортної безпеки євро-
пейської якості включає: а) положення тих документів ЄС, що вже імплементовані, а також тих, що слід
ще імплементувати; б) результат гармонізації національного законодавства з європейським у вигляді досягнен-
ня такого рівня убезпечення учасників дорожнього руху у країні, який відповідає положенням концепції «Vision
Zero».
Робиться висновок, що в Україні найближчим часом є всі підстави запровадити високі стандарти тран-
спортної безпеки, навіть недивлячись на обставини, котрі ускладнюють цей процес (збройна агресія рф проти
України, корумпована ментальність багатьох учасників транспортної сфери та недостатність матеріальної
бази для реалізації намічених заходів внаслідок витрат на організацію потужної оборони країни).
Ключові слова: методологія кримінологічного вивчення, дорожній рух та експлуатація транспорту, право-
порушення, директиви і регламенти, Угода про асоціацію.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-11

Номер

Розділ

Наукові дослідження