Комплексний підхід до розробки культурологічного напряму запобігання автотранспортним правопорушенням: поняття, змістовна характеристика, значення

Автор(и)

  • В.В. Голіна

Анотація

За сучасним теоретико-прикладним уявленням обов’язковою умовою ефективної діяльності щодо вирішення
соціальних проблем, у тому числі проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, є комплексний підхід
до її формування. Комплексність визначається як сукупність запобіжних заходів і засобів, що за своїм страте-
гічним призначенням поєднує зусилля низки державних, суспільних і громадських інституцій стосовно запобіган-
ня автотранспортним правопорушенням, особливо ДТП. Комплексність як методологічний принцип створення
зазначеної сукупності при програмуванні і плануванні – складний творчий процес, котрий повинен підкорятися
певним вимогам кількісно-якісного характеру. Кількісними і якісними компонентами комплексності виступають:
мінімальний, але достатній для досягнення цілі, набір завдань і приписів; визначення домінуючого об’єкта їх за-
побіжного впливу; відповідний склад суб’єктів такого впливу (суб’єктність комплексу); достатність ресурсно-
го забезпечення для здійснення запобіжної діяльності і досягнення запланованого результату; кваліфікована
координація і постійний об’єктивний контроль за процесом реалізації запобіжних завдань і приписів; командна
відповідальність і зацікавленість у досягненні кінцевої цілі. Аналіз Державної програми підвищення рівня без-
пеки дорожнього руху на період до 2023 року свідчить про відсутність наукового комплексного підходу при
її розробці. У статті обґрунтовується поняття комплексу як теоретичної і прикладної основи культурологіч-
ного напряму запобігання ДТП, надається його змістовна характеристика і формулюються вимоги до комплек-
сного програмування і планування завдань та заходів, обговорюється подальше удосконалення застосування
на практиці принципу комплексності.
Ключові слова: комплексність, комплексний підхід, культурологічний напрям, безпека дорожнього руху.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-11

Номер

Розділ

Наукові дослідження