Кримінально-правове регулювання цензури в умовах війни (на прикладі російсько-української війни)

Автор(и)

  • К.А. Новікова

Анотація

У статті проаналізовані зміни кримінально-правового регулювання цензури в Україні та рф, що відбулися
з початком війни між цими державами у 2014 р. Установлено, що із зазначеного моменту КК України був допо-
внений чотирма статтями, які тим чи іншим чином стосувалися цензури. До цих статей належать: 1111 («Ко-
лабораційна діяльність»); 1142 («Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї,
озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного
стану»); 4361 («Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів»); 4362 («Виправдовування, визнання право-
мірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників»). Така кри-
міналізація слугує захисту суспільного інтересу (зокрема, забезпеченню національної безпеки та територіальної
цілісності). У свою чергу, КК рф також був доповнений трьома статтями, що передбачали цензурування інфор-
маційного простору. Це такі статті, як: 207.3 («Публічне поширення свідомо неправдивої інформації про ви-
користання Збройних Сил Російської Федерації, виконання державними органами Російської Федерації своїх
повноважень, надання добровольчими формуваннями, організаціями або особами сприяння у виконанні завдань,
покладених на Збройні Сили Російської Федерації»); 280.3 («Публічні дії, спрямовані на дискредитацію викорис-
тання Збройних Сил Російської Федерації з метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян, під-
тримки міжнародного миру та безпеки, виконання державними органами Російської Федерації своїх повноважень,
надання добровольчими формуваннями, організаціями чи особами сприяння у виконанні завдань, покладених
на Збройні Сили Російської Федерації»); 284.2 («Заклики до запровадження заходів обмежувального характеру
щодо Російської Федерації, громадян Російської Федерації або російських юридичних осіб»). Дослідження пока-
зало, що ці статті КК рф переважно використовуються для репресій стосовно активних противників війни
та загального залякування населення.
Ключові слова: кримінальне право, кримінальне правопорушення, цензура, військова цензура, кримінальна
відповідальність за пропаганду комуністичного тоталітарного режиму та колабораційну діяльність, кримі-
нально-правове регулювання цензури.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-11

Номер

Розділ

Наукові дослідження