Кількісно-якісні показники злочинності у сфері земельних відносин в Україні

Автор(и)

  • А.С. Яковлев

Анотація

У статті на підставі результатів здійсненого емпіричного дослідження здійснена спроба оцінки сучасного
стану злочинності у сфері земельних відносин в Україні. Представлена наукова задача вирішена шляхом аналізу
та узагальнення низки кількісних та якісних показників: рівня цієї злочинності, рівня судимості, коефіцієнтів,
латентності, динаміки, структури, географії, соціальних наслідків.
Запропонована авторська методологія пізнання окресленої кримінологічної проблематики. Вона включає
низку взаємопов’язаних елементів, у тому числі систему цієї злочинності. Її утворюють кримінальні правопору-
шення, передбачені статтями 197–1, 239, 239–1, 239–2, 254 КК України.
Рівень цих правопорушень вивчений за період 2015˗2021 рр. Наголошено, що наразі має місце найбільша
криміналізація сфери земельних відносин за останні 15 років. Це впливає на негативну динаміку земельних зло-
чинів в Україні.
З урахуванням результатів експертного опитування та вивчення судової практики досліджена латентність
злочинності у земельній сфері, виділені її основні причини, а також запропоновано деякі заходи щодо зменшення
рівня прихованості цього явища.
Приділено увагу особливостям кримінологічної та кримінально-правової структури цього виду злочинності:
сезонне коливання, категорія земель, форма їх власності, площа, сільськогосподарські культури, що вирощують-
ся на ній, види збудованих обʼєктів, знаряддя та ін.
Досліджено географію злочинності у сфері земельних відносин, виділено чинники, які впливають на терито-
ріальний розподіл її окремих проявів.
Проаналізовано соціальні наслідки земельних злочинів. Здійснені розрахунки щорічної матеріальної шкоди від
перелічених земельних правопорушень тощо.

Опубліковано

2022-09-07

Номер

Розділ

Трибуна докторанта і аспіранта