Особливості організаційно-правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Автор(и)

  • Р.Р. Трагнюк

Анотація

Стаття присвячена аналізу окремих особливостей організації Спеціалізованої антикорупційної прокурату-
ри. Проведено порівняльний аналіз правового статусу антикорупційних органів прокуратури в окремих європей-
ських державах. Визначено структуру та систему Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Встановлено
місце Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в системі прокуратури України. Сформульовано пропозиції
щодо удосконалення організаційно-правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зокрема,
констатується, необхідність внесення низки змін і доповнень до ст. ст. 8 та 8–1 Закону України «Про прокура-
туру», а також до відомчих актів Генерального прокурора, що регламентують структуру спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури.

Опубліковано

2022-09-07

Номер

Розділ

Наукові дослідження