Відповідальність судді, прокурора, адвоката за порушення професійної етики

Автор(и)

  • А.В. Лапкін

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблем відповідальності за порушення професійної етики суддею, прокурором
та адвокатом. Виокремлено внутрішній та зовнішній рівні відповідальності правників за порушення професійної
етики. Проведено порівняльний аналіз правового регулювання питань дисциплінарної відповідальності представ-
ників указаних юридичних професій за такі порушення. Сформульовано пропозиції щодо уніфікації підстав дис-
циплінарної відповідальності за порушення правил професійної етики для суддів, прокурорів та адвокатів.

Опубліковано

2022-09-07

Номер

Розділ

Наукові дослідження