Дослідження окремих різновидів речових доказів у судовому розгляді: деякі питання правозасто- сування

Автор(и)

  • І.О. Крицька

Анотація

У статті на основі аналізу актуальної судової практики висвітлюються проблемні питання дослідження
окремих різновидів речових доказів у судовому розгляді. Зокрема, звертається увага на проблеми огляду судом
великих за об’ємом матеріальних об’єктів, що визнані речовими доказами. Крім того, розглядаються питання
доцільності та процесуального порядку дослідження речових доказів, які визнані такими через наявність в них
внутрішніх властивостей, що мають доказове значення в кримінальному провадженні, однак латентні для ві-
зуального сприйняття. Окремо розкривається питання щодо дослідження в судовому розгляді цифрових доказів,
зокрема, зважаючи на їх особливості, що зумовлюють потреби в концептуально новому підході до розуміння
оригіналу та копії інформації. На підґрунті проведеного аналізу автором сформульовані науково-прикладні реко-
мендації, що можуть бути використані в правозастосуванні.

Опубліковано

2022-09-07

Номер

Розділ

Наукові дослідження