Конвенційні процедури та способи їх реалізації в кримінальному провадженні

Автор(и)

  • М.І. Демура

Анотація

У статті досліджується застосування альтернативних способів урегулювання конфліктів у кримінальному
провадженні. Такі способи пропонується називати узагальненим терміном – конвенційні процедури криміналь-
ного провадження. Стверджується, що конвенційні процедури кримінального провадження – це система дис-
позитивно-процесуальних елементів кримінального провадження, за яких визначальним фактором стає волеви-
явлення його учасників, що спрямовано на врегулювання кримінально-правового та кримінального процесуально-
го конфліктів, котрі виникають як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового розгляду.
Обґрунтовується теза про те, що конвенційні процедури і є проявом диференційованої процесуальної форми, коли
засада диспозитивності превалює над засадою публічності.

Опубліковано

2022-09-07

Номер

Розділ

Наукові дослідження