Нормативно-правові засади безпеки дорожнього руху у зарубіжних країнах

Автор(и)

  • М.Г. Колодяжний

Анотація

У статті здійснена спроба кримінологічного вивчення нормативно-правового забезпечення безпеки дорож-
нього руху та експлуатації транспорту у зарубіжних країнах. Емпіричним базисом дослідження стали десятки
стратегій і програм. Науковий матеріал і результати пізнання цієї проблематики ґрунтуються на авторському
розумінні певних методологічних складових. Здійснена класифікація анонсованих нормативно-правових актів за
масштабом їх дії залежно від певних рівнів, а саме: міжнародно-правового (глобального), регіонального, націо-
нального, місцевого. Наголошено, що законодавство окремих країн у вказаній царині не може розглядатися авто-
номно від інших рівнів нормативно-правового забезпечення.
Проаналізовано низку стратегій, програм і планів, прийнятих упродовж останніх двох років на міжнародно-
правовому, загальноєвропейському рівнях, в окремих країнах (Швеції, Ірландії, ФРН, США, Австралії, Канаді,
Англії, Польщі, Малайзії), місцевих громадах різних держав світу, а також виділено їх особливості. Указана
специфіка концепції нульової смертності на дорогах Vision Zero. Виокремлені найбільш типові та дієві стандар-
ти транспортної безпеки, які дозволяють значно зменшити смертність і травматизм від ДТП. Загальноєвро-
пейські вимоги щодо безпеки дорожнього руху названо орієнтиром для подальшого вдосконалення таких в Укра-
їні. Перелічено суб’єктів розробки і прийняття розглядуваного законодавства на усіх чотирьох проаналізованих
рівнях. Указано значення дослідження цієї проблематики.

Опубліковано

2022-07-27

Номер

Розділ

Наукові дослідження