Проблеми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану в Україні

Автор(и)

  • Г.К. Авдєєва

Анотація

Армія РФ принесла в Україну масові вбивства мирних людей, знищення об’єктів інфраструктури та помеш-
кань громадян, ґвалтування жінок і дітей, мародерство. Провина представників російської влади і військових
армії РФ має бути доведена шляхом розслідування величезної кількості воєнних злочинів, а збирання процесуаль-
них доказів передбачає проведення значної кількості судових експертиз. У статті на основі аналізу завдань різних видів судових експертиз установлено, що судові експертизи віді-
грають важливу роль у розслідуванні воєнних злочинів. За результатами критичного аналізу норм чинного за-
конодавства України, які регулюють процеси збирання доказової інформації і залучення експерта, доведено, що
в умовах воєнного стану в Україні отримання висновку експерта вкрай ускладнено.
У публікації проаналізовано порядок залучення експерта у країнах-членах Ради Європи та запропоновано
реформувати систему експертного забезпечення правосуддя шляхом скасування монополії державних експертних
установ на проведення значної кількості судових експертиз в Україні та запровадження відповідальності екс-
перта за необ’єктивний висновок (за аналогією з країнами-членами Ради Європи). Це дозволить скоротити
терміни проведення експертиз та підвищити їх достовірність.
Реформування системи експертного забезпечення правосуддя в Україні в умовах воєнного стану запропо-
новано здійснювати за такими напрямами: 1) скасування монополії державних експертних установ на проведен-
ня всіх видів судових експертиз, окрім дослідження об’єктів, вільний обіг яких заборонено або обмежено; 2) на-
дання права сторонам кримінального провадження, потерпілому і суду обирати найбільш кваліфікованого
(державного або приватного) експерта незалежно від того, чи зазначений він у Реєстрі атестованих судових
експертів; 3) запровадження санкцій до судового експерта у разі порушення ним професійних обов’язків (конфіс-
кація платежу за проведення експертизи, дискваліфікація як експерта, адміністративний штраф або арешт,
кримінальне переслідування, дисциплінарні наслідки або позови про відшкодування збитків) та ін.

Опубліковано

2022-09-07

Номер

Розділ

Наукові дослідження