Модернізація кримінально-правової охорони інформаційного простору України

Автор(и)

  • В.С. Батиргареєва

Анотація

У статті зазначається, що коли триває напружена робота над новим Кримінальним кодексом України, ви-
никає запитання про концептуальну модель кримінально-правового захисту інформаційного простору, що бра-
тиметься до уваги під час упорядкування норм про кримінальну відповідальність за правопорушення відповідної
спрямованості. У зв’язку із цим обґрунтовується необхідність створення чіткої несуперечливої концептуальної
моделі кримінально-правового захисту інформаційного простору Української держави. Підкреслюється, що осо-
бливістю нинішнього підходу до охорони інформаційних відносин є те, що відповідні норми містяться фактично
в різних розділах Особливої частини КК України. Таку ситуацію не можна вважати задовільною. Таким чином,
настав час модернізації наявної моделі захисту зазначених відносин. Модернізація захисту інформаційного про-
стору засобами кримінального права має базуватися на певних принципах, як-от: 1) поєднання в одному розділу
Особливої частини КК діянь, що можуть завдавати шкоду в інформаційному просторі людині, суспільству,
державі; 2) захист саме інформаційного простору, а не окремих інформаційних відносин; 3) забезпечення нор-
мальної й безпечної інформаційної взаємодії між окремими особами, суспільством і державою у різних комбіна-
ціях; 4) наповнення контенту захисту інформаційного простору безпековим виміром. За рахунок модернізації
охорони інформаційного простору буде створено об’єднану «платформу» для захисту відповідних суспільних
відносин у вигляді єдиного розділу Особливої частини КК України, що має назву «Кримінальні правопорушення
проти інформаційної безпеки особи, суспільства, держави» з відповідним наповненням за рахунок правопорушень,
що так чи інакше зачіпають сферу інформаційного простору.

Опубліковано

2022-09-07

Номер

Розділ

Наукові дослідження