До питання своєчасності окремих кримінальних процесуальних рішень досудового розслідування

Автор(и)

  • А.А. Донченко

Анотація

Стаття присвячена аналізу своєчасності повідомлення про підозру та обвинувального акта. На підставі
аналізу характерних ознак кримінального процесуального рішення зроблено висновок, що повідомлення про під-
озру відповідає таким ознакам. Досліджено підстави повідомлення про підозру в аспекті забезпечення своєчас-
ності такого процесуального акта. Звернено увагу, що чинне кримінальне процесуальне законодавство у части-
ні закріплення порядку повідомлення про підозру потребує вдосконалення. Пропонується виключити п. 2 ч. 1
ст. 276 КПК України. Проаналізовано підходи ЄСПЛ щодо визначення початкового моменту притягнення особи
до кримінальної відповідальності. Пропонується з метою мінімізації негативних наслідків перебування особи
у невизначеному стані, серед іншого, враховувати й практику ЄСПЛ щодо визначення початку обвинувальної
діяльності стосовно конкретної особи. Слідчому, прокурору необхідно орієнтуватися на сукупність доказів, на
підставі яких припущення щодо причетності особи до вчинення кримінального правопорушення може бути
сформульоване, а не продовжувати свою діяльність з метою його підтвердження до фактичного повідомлення
особі про підозру. Проаналізовано взаємозв’язок між своєчасністю повідомленням про підозру та обвинувально-
го акта. Аргументовано доведено, що затягування із повідомлення про підозру та надмірна квапливість з вине-
сення обвинувального акту та спрямуванням останнього до суду порушує фундаментальне право особи на захист.
Зроблено висновок, що з метою оцінки своєчасності обвинувального акту необхідно враховувати не лише стро-
ки постановлення цього рішення та його затвердження, а й строки вручення такого рішення підозрюваному та
спрямування обвинувального акту до суду.
Ключові слова: досудове розслідування, кримінальне процесуальне рішення, своєчасність, повідомлення про
підозру, обвинувальний акт.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-26

Номер

Розділ

Трибуна докторанта і аспіранта