До питання про реалізацію потерпілим права на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про скасування повідомлення про підозру

Автор(и)

  • М.І. Демура

Анотація

Статтю присвячено аналізу права потерпілого на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про скасу-
вання повідомлення про підозру. Метою статті є дослідження питання можливості реалізації потерпілим або
його законним представником чи представником права на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про ска-
сування повідомлення про підозру. У статті проаналізовано національну правозастосовну практику вирішення
цього питання, а також практику ЄСПЛ щодо участі потерпілого у справах, що стосуються домашнього на-
сильства. За результатами дослідження зроблено висновки про те, що, по‑перше, потерпілий або його законний
представник чи представник мають бути наділені правом на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про
скасування повідомлення про підозру у випадку, якщо це стосується їх інтересів; по‑друге, в усіх випадках до-
машнього насильства потерпілий або його законний представник чи представник мають таке право, оскільки
ці справи стосуються безпосередньо їх життя, здоров’я, безпеки, честі та гідності.
Ключові слова: апеляційне оскарження, повідомлення про підозру, потерпілий, ухвала слідчого судді про
скасування повідомлення про підозру, сфера інтересів потерпілого.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-26

Номер

Розділ

Наукові дослідження