Концептуальні основи культурологічного напряму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.

Автор(и)

  • В.В. Голіна
  • С.С. Шрамко

Анотація

У статті викладене авторське бачення концептуальних основ культурологічного напряму скорочення тран-
спортних правопорушень в Україні. Культурологічний напрям – це один із аспектів кримінологічної теорії і прак-
тики запобігання злочинності та її проявам. Сутність його полягає у вагомому впливі на правосвідомість учас-
ників дорожнього руху, зокрема водіїв транспортних засобів, стримуючої сили закону і культури. Підвищення
уваги до дотримання ПДР здійснюється, за думкою авторів, завдяки загрозі настання значних втрат правового,
матеріального, особистісного та іншого характеру для потенційних правопорушників. Це має сприяти їх тех-
нічній культуризації, обмежувати, якщо не абсолютно, то частково прояви свавілля на дорогах. Основою куль-
турологічного напряму є сукупність спеціальних конкретних заходів, які здатні своїм інтегрованим потенціалом
і його реальним використанням за короткий період (2–3 роки) суттєво змінити катастрофічну ситуацію на
дорогах України. Інакше кажучи, дійсно досягти – не на папері і не за рахунок облікових маніпуляцій – 30% ско-
рочення смертності від ДТП. Зазначену сукупність складають заходи соціального, нормативного, технічного,
культурологічного, кримінологічного і психологічного характеру, ефективність яких буде досягнута лише при
виявленні політичної волі держави і відповідального ставлення до їх виконання суб’єктів, здійснюючих заходи
культурологічного напряму.
Ключові слова: безпека дорожнього руху, культурологічний напрям, концептуальні основи, примусова тех-
нічна культуризація, скорочення транспортних правопорушень.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-26

Номер

Розділ

Наукові дослідження