Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України та практики його застосування.

Автор(и)

  • А.Ф. Степанюк
  • К.А. Автухов
  • О.В. Гальцова
  • М.Ю. Кутєпов
  • О.В. Лисодєд
  • I.C. Яковець

Анотація

Стаття відбиває результати наукових пошуків науковців сектору вивчення проблем кримінально-виконав-
чого законодавства за фундаментальною темою «Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого
законодавства України та практики його застосування», яка виконувалась у Науково-дослідному інституті
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України у період з першого кварталу 2017
року по четвертий квартал 2021 року. Розкрито мету, завдання та методи проведеного дослідження. Змістов-
но в реферативній формі висвітлюються багатоаспектні проблеми, які підняли у своїх публікаціях розробники
фундаментальної теми та аргументовані відповідні пропозиції для подолання тих чи інших вад чинного кримі-
нально-виконавчого законодавства. Науковий доробок характеризується не лише констатацією недоліків полі-
тики у сфері виконання покарань і пробації, а й спробами дослідити історичні витоки сучасних проблем кримі-
нально-виконавчого законодавства, уторувати шляхи його удосконалення. Під час роботи над темою виникла
необхідність дослідити й спрогнозувати можливі проблеми у кримінально-виконавчому праві через уже розро-
блений проєкт нового Кримінального кодексу, який матиме визначальне значення для майбутнього кримінально-
виконавчого законодавства. Червоною стрічкою через більшість наукових праць науковців проходить ідея необ-
хідності звернення до сучасного міжнародного досвіду у сфері поводження із засудженими. Запропоновані но-
вели переважно зумовлені необхідністю імплементації у вітчизняне кримінально-виконавче законодавство
рекомендацій, що містяться у міжнародних стандартах поводження із засудженими.
Ключові слова: кримінально-виконавче законодавство, виконання покарань, пробація, поводження із засу-
дженими.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-26

Номер

Розділ

Наукові дослідження