Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального процесу.

Автор(и)

  • В.Ю. Шепітько
  • В.О. Коновалова
  • В.М. Шевчук
  • Г.К. Авдєєва
  • Г.М. Гетьман
  • Н.В. Павлюк
  • В.О. Яремчук
  • М.О. Соколенко
  • А.О. Григоренко

Анотація

У статті висвітлено результати роботи співробітників лабораторії «Використання сучасних досягнень
науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» за фундаментальною темою «Науково-технічне забезпечення слідчої
діяльності в умовах змагального кримінального процесу», а саме: визначено сутність та тенденції розвитку
науково-технічного забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального процесу, з’ясовано роль
криміналістичної техніки та інноваційних технологій у структурі науково-технічного забезпечення слідчої ді-
яльності у сучасних умовах, здійснено аналіз впливу науково-технічного забезпечення органів досудового розслі-
дування на якість слідчої діяльності, розглянуто проблеми використання спеціальних знань та визначено їх роль
у науково-технічному забезпеченні слідчої діяльності в умовах змагального кримінального процесу, вироблено
пропозиції щодо подолання проблем науково-технічного забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального
кримінального процесу.
У публікації здійснено критичний аналіз норм чинного законодавства України та інших країн, які регулюють
процеси збирання доказової інформації сторонами кримінального провадження, виокремлено проблемні та дис-
кусійні питання, запропоновано шляхи реалізації принципу змагальності і рівності сторін у збиранні доказової
інформації в кримінальному судочинстві. Зазначено, що в умовах змагального кримінального процесу почали
формуватися основи «змагальної» криміналістики, які включають тактику суду (судді), тактику державного
обвинувачення і тактику професійного захисту.
На основі узагальнення кримінальних проваджень та результатів анкетування потенційних учасників кри-
мінального провадження (слідчих, оперативних співробітників, прокурорів, адвокатів та суддів) установлено,
що судові експертизи відіграють важливу роль у науково-технічному забезпеченні слідчої діяльності та підви-
щують його якість. Доведено, що висновок експерта (в т. ч. недержавного), наданий стороною захисту, має
розглядатися слідчим і судом разом з іншими доказами.
Ключові слова: науково-технічне забезпечення слідчої діяльності, змагальне кримінальне провадження, рів-
ність сторін у кримінальному провадженні, спеціальні знання.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-26

Номер

Розділ

Наукові дослідження