Використання судовою системою інноваційних технологій у комунікативній практиці під час пандемії COVID-19

Автор(и)

  • Ю.С. Рєпіна

Анотація

Стаття присвячена визначенню та вивченню проблем, напрямів, перспектив використання судовою систе-
мою інноваційних технологій у комунікативній практиці задля забезпечення єдності судової практики під час
пандемії COVID-19.
В умовах надлишку зайвої та неактуальної інформації вагоме значення матиме відпрацювання комунікації
як на внутрішньому рівні Верховного Суду (між судовими палатами, колегіями суддів касаційних судів, Великою
Палатою і касаційними судами), так і на зовнішньому (між Верховним Судом і судами нижчих інстанцій) як
напрям роботи Верховного Суду щодо забезпечення єдності судової практики.
КРЄС виділяє формальні, напівформальні та неформальні механізми засобів забезпечення єдиної судової
практики. Наголошується на важливості регулярних запланованих зустрічей суддів певного суду або суддів
різних судів одного рівня із суддями суду більш високої інстанції, а також безперервності правової освіти та
тренінгів для суддів.
Заборони й обмеження, які були запроваджені з метою запобігання поширенню, а також заходи з мінімізації
ризиків розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, викликали появу нових організаційних форм спілкування і навчання суддів – дистанційних.
У таких умовах посилюється використання інноваційних технологій. Наразі є вельми затребуваними та по-
пулярними у правовому професійному середовищі комунікаційні заходи в онлайн-форматі у формі відеоконферен-
цій
На підставі проведеного дослідження зроблено висновок про позитивний вплив використання сучасних тех-
нологій на комунікативну практику у судовій системі, який особливо помітним став під час пандемії.
Ключові слова: пандемія COVID-19, єдність судової практики, Верховний Суд, інноваційні технології, судо-
ва система, відеоконференція.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-26

Номер

Розділ

Наукові дослідження