Захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства в Інтернеті в умовах пандемії COVID-19: до питання домагання дитини для сексуальних цілей.

Автор(и)

  • Д.О. Куковинець

Анотація

У статті розглянуто теоретичні і практичні питання розвитку і поширення випадків сексуальної експлуа-
тації та сексуального насильства щодо неповнолітніх/ малолітніх осіб шляхом використанням інформаційно-
телекомунікаційних систем або технологій крізь призму домагання дитини для сексуальних цілей в умовах пан-
демії COVID-19.
Підкреслено, що типовим для нинішньої кризової ситуації є зміна ландшафту сексуальної експлуатації та
сексуального насильства щодо дітей, про що свідчить, зокрема, більш інтенсивне використання правопорушни-
ками можливостей Інтернет-простору для вчинення суспільно небезпечних посягань, об’єктом яких є статева
недоторканість.
Акцентується увага на нормативних розбіжностях положень чинного Кримінального кодексу та проєкту
нового Кримінального кодексу в частині визначення ступеня тяжкості домагання дитини для сексуальних цілей.
З урахуванням виду та розміру (обсягу) шкоди, яка заподіюється означеним діянням, а також за результатами
звернення до зарубіжного досвіду визначення виду цього кримінального правопорушення і, як наслідок, законо-
давчого окреслення санкцій відповідних норм, що стосуються вчинення такого діяння, аргументовано недоціль-
ність трансформації домагання дитини для сексуальних цілей із злочину на кримінальний проступок.
У статті досліджено систему елементів, що характеризують вчинене діяння як кримінальне правопорушен-
ня: об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт та суб’єктивну сторону та зроблено акцент на основній криміноутво-
рюючій ознаці – меті. У контексті об’єктивної сторони розроблено авторське розуміння «пропозиції зустрічі»
та «вчинення хоча б однієї дії, щоб така зустріч відбулася», а також надано приблизний перелік таких дій.
Ключовi слова: Інтернет-простір, домагання дитини для сексуальних цілей, кримінальне правопорушення,
пандемiя COVID-19, сексуальна експлуатація дітей.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-26

Номер

Розділ

Наукові дослідження