Безпека праці медичних працівників в умовах поширення пандемії COVID-19 (аналіз практичних рекомендацій міжнародних організацій)

Автор(и)

  • А.С. Сидоренко

Анотація

У статті розглянуто специфіку безпеки праці медичних працівників у сучасних умовах розвитку суспільства.
Підкреслено, що організація й надання медичної допомоги на належному рівні посідає чільне місце в національній
системі охорони здоров’я. Тому охорона праці медичних працівників під час виконання ними своїх професійних
обов’язків та реалізація й отримання останніми законодавчо визначених гарантій стоїть досить гостро. Ви-
значено, що основними напрямами належного функціонування системи охорони й безпеки праці в медичній сфері
повинні бути: управління охороною праці; навчання й професійна підготовка спеціальних суб’єктів з охорони праці в медичних закладах незалежно від форм власності; попередження й профілактика нещасних випадків,
виробничого травматизму та професійних захворювань; контроль за дотриманням нормативів з безпеки та
охорони праці. Проаналізовано акти Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міжнародної організації праці
з безпеки праці та здоров’я медичних працівників у боротьбі з COVID-19, а так само досліджено ризики, при
яких можливе інфікування вказаних суб’єктів. На основі аналізу виокремлено заходи, що можуть запобігти пе-
редачі вірусу. Доведено, що для медичних працівників повинно бути створене таке виробниче середовище, котре
оптимізує надання належної медичної допомоги та якісних послуг. Визначено, що для досягнення цих цілей необ-
хідно доопрацювати, розробити та прийняти національні, галузеві та локальні нормативно-правові акти, що
стосуються охорони праці та соціального захисту медичних працівників.
Ключові слова: пандемія COVID-19, безпека праці, охорона праці, медичні працівники, заклади охорони
здоров’я, належні умови праці.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-26

Номер

Розділ

Наукові дослідження