Cучасний стан санітарно-епідемічної ситуації в Україні

Автор(и)

  • М.Г. Колодяжний

Анотація

У статті на підставі результатів теоретичного та емпіричного дослідження здійснена спроба оцінки су-
часного стану санітарно-епідемічної ситуації в Україні. Із цією метою проаналізовано та узагальнено офіційну
статистичну інформацію ВООЗ, МОЗ України, Державної служби статистики України.
Запропоновано методологію пізнання наукової проблеми, що вивчається. Вона включає декілька важливих
наукових параметрів: уточнення понятійно-категоріального апарату у цій сфері; установлення основних кіль-
кісно-якісних показників, що характеризуватимуть санітарно-епідемічну ситуацію; виділення найбільш небез-
печного на сьогодні епідемічного виклику; порівняння епідемічної ситуації в Україні й у світі в цілому.
Наголошено, що центральним показником, який характеризує епідемічну безпеку у нашій державі, є рівень
інфекційної захворюваності. Для повної оцінки санітарно-епідемічної ситуації запропоновано також ураховува-
ти дані щодо причин смертності в Україні та у світі від інфекційних захворювань, а також їх територіальної
поширеності. При цьому особлива увага приділена стану захворюваності громадян на COVID-19.
Сучасний стан санітарно-епідемічної ситуації розглядається крізь призму рівня епідемічної безпеки
в Україні починаючи із 1994 р. Наведено конкретні цифри захворюваності за окремими інфекційними хворобами
у нашій країні у 2017˗2021 рр. Виділено найбільш поширені із них. Указані тенденції розповсюдження різних не-
безпечних інфекційних загроз як у масштабах України, так й усього світу. Уточнена структура смертності
в Україні, у тому числі від інфекційних захворювань. Наведені показники смертності від коронавірусної хвороби.
Здійснено низку важливих висновків, урахування яких відповідними субʼєктами здатне покращити санітар-
но-епідемічне благополуччя населення України.
Ключові слова: санітарно-епідемічна ситуація, санітарно-епідемічне благополуччя населення, інфекційні
захворювання, пандемія, COVID-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-26

Номер

Розділ

Наукові дослідження