Ретроспективний аналіз боротьби з епідеміями та пандеміями у масштабах світу та України

Автор(и)

  • В.С. Батиргареєва
  • В.І. Борисов
  • Д.П. Євтєєва
  • С.С. Шрамко

Анотація

У дослідженні проведено ретроспективний аналіз боротьби з епідеміями та пандеміями у масштабах світу
та України. Здійснено систематизацію наявного досвіду із цього приводу; з’ясовано помилки, яких неможна по-
вторювати на сучасному етапі протидії пандемії COVID-19 та у майбутньому, якщо виникатимуть нові небез-
печні виклики людству у сфері збереження здоров’я населення.
Виявлено, що з епідеміями небезпечних інфекційних хвороб людство завжди намагалося боротися у будь-який
доступний на певний час спосіб аж до повної перемоги над ними. Згодом набутий досвід боротьби із зазначени-
ми хворобами дозволив достатньо мобільно організовувати й вживати відповідні дії щодо недопущення їх по-
дальшого поширення. До того ж прийшло розуміння щодо вжиття колективних заходів безпеки у протидії по-
ширенню та наслідкам небезпечних інфекційних хвороб. Кульмінацією цього розуміння можна визнати правовий
підхід до регулювання діяльності стосовно упередження та боротьби з небезпечними хворобами.
Хронологічно виділено такі глобальні етапи протидії коронавірусній хворобі в Україні залежно від характе-
ру застосовуваних заходів: І етап: березень 2020 р. – боротьба з хворобою наявними запобіжними заходами; ІІ
етап: кінець березня 2020 р. – лікування хвороби та продовження заходів І етапу; ІІІ етап: квітень 2021 р. – за-
початкування кампанії вакцинації та продовження заходів І і ІІ етапів; IV етап: липень 2021 р. – посилення інформаційного впливу на суспільну свідомість щодо необхідності прискорення вакцинації; розгортання карантин-
них заходів, спрямованих на запобігання поширення в Україні штаму «Дельта»; продовження заходів І, ІІ і ІІІ
етапів.
Підкреслена необхідність налагодження міждержавного співробітництва, спрямованого на моніторинг
ситуації та розробку заходів колективного захисту здоров’я населення, підтримку досліджень з упередження
масштабних гострих інфекційних захворювань, а також накопичення медичного та фармацевтичного інстру-
ментарію протидії епідеміям та пандеміям.
Ключові слова: інфекційна хвороба, епідемія, пандемія, пандемія COVID-19, боротьба з епідеміями.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-26

Номер

Розділ

Наукові дослідження