Попередження вторинної віктимізації як завдання кримінального провадження

Автор(и)

  • В.С. Новожилов

Анотація

Стаття присвячена проблемі визнання забезпечення захисту, охорони і відновлення безпеки потерпілого,
попередження вторинної віктимізації як завдання кримінального провадження. Метою статті є дослідження
завдань кримінального провадження крізь призму прав, свобод та законних інтересів постраждалої особи. Відновлення особистої безпеки постраждалої особи є загальним змістовним завданням кримінального провадження, яке закріплюється в міжнародних правових актах і доктринально випливає з позитивних зобов’язань держави. Спеціальним завданням кримінального провадження є попередження вторинної віктимізації постраждалої
особи. Проаналізовано Директиву ЄС про потерпілих і запропоновано способи транспозиції деяких її положень
в кримінальне процесуальне право України, зокрема, в частині прав вразливих потерпілих, способів відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому, удосконалення змісту пам’ятки про процесуальні права та обов’язки потерпілого.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-17

Номер

Розділ

Трибуна докторанта і аспіранта