Поняття та значення своєчасності кримінальних процесуальних рішень досудового розслідування

Автор(и)

  • А.А. Донченко

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання своєчасності кримінальних процесуальних рішень досудового
розслідування. Зазначається, що своєчасність як правова категорія в юридичній літературі розглядається як:
один з основних принципів юридичної відповідальності; принцип інтерпретації норм права; елемент права на
справедливий суд тощо. На підставі проведеного дослідження виокремлено характерні риси своєчасності кримінальних процесуальних рішень, до яких віднесено: 1) індивідуальність щодо кожного рішення у будь-якому
кримінальному провадженні; 2) оптимальні темпоральні показники (рішення має прийматися в межах строку,
145
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СВОЄЧАСНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Випуск 41 ’ 2021 ISSN 2079-6242 Трибуна докторанта, аспіранта і здобувача
передбаченому для його прийняття, без тяганини та поспіху); 3) пріоритет прав та законних інтересів учасників процесу над швидкістю прийняття рішення; 4) спрямованість на досягнення відповідного результату. Запропоновано авторську дефініцію своєчасності, відповідно до якої своєчасність розглядається як стандарт
доброякісності, відповідно до якого рішення має бути прийняте в момент, який є об’єктивно необхідним, оптимальним для прийняття такого рішення без невиправданої затримки та невиправданого поспіху у межах строку, передбаченого чинним КПК для його прийняття з огляду на специфіку обставин конкретного кримінального
провадження та який є оптимальним для досягнення корисного ефекту з максимально можливим рівнем забезпечення прав та законних інтересів учасників процесу.
На підставі аналізу практики ЄСПЛ зроблено висновок, що своєчасність кримінальних процесуальних рішень
забезпечує не лише виконання завдань кримінального провадження, а й дотримання засади розумності строків
та здійснення ефективного досудового розслідування.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-17

Номер

Розділ

Трибуна докторанта і аспіранта