Характеристика кількісних та якісних показників незаконного поводження зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації (ст. 359 КК України)

А О Хлопов

Анотація


Стаття присвячена питанню кількісних та якісних показників злочинності у сфері незаконного поводження зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. Зроблено чи не вперше детальний огляд існуючих показників за ст. 359 КК України, наглядно проілюстровано найбільш значимі цифри та надано розгорнуті коментарі за отриманими даними. У статті проаналізовано офіційну статистику та звітність Державної судової адміністрації України за період 2010–2018 рр. та Генеральної прокуратури України за 2013–2018 рр. щодо злочинів, пов’язаних із незаконним поводженням зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації, передбачених ст. 359 КК України. Досліджено статистичні дані кількісних показників за облікованими справами, що перебувають у Службі безпеки України, по всіх злочинах в цілому та окремо за ст. 359 КК України, звернено увагу на амплітуду коливань кількості облікованих правопорушень в окремі роки та причини цього явища. Простежено кількість засуджених і виправданих осіб, структуру застосовуваних покарань та їх видів, проаналізовано окремі соціально-демографічні ознаки структури засуджених, таких як: громадянство, стать, вік, освіта, рід занять тощо. Отримані результати дозволяють скласти цілісне уявлення про стан криміногенної ситуації у сфері незаконного поводження зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації та створити передумови протидії злочинності й удосконалення кримінального законодавства у вказаній сфері суспільних відносин.

Ключові слова


аналіз; статистика; динаміка; злочинність; спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації; особа злочинця.

Повний текст:

PDF

Посилання


Obolentsev V, Latentna zlochynnist: problemy teorii i praktyky poperedzhennia [Latent crime: problems of prevention theory and practice] (Vydavets SPD FO Vapniarchuk M N, 2005) (in Ukrainian)

Holiny V, Holovkina B, (red) Kryminolohiia: Zahalna ta Osoblyva chastyny: pidruchnyk [Criminology: General and Special: a textbook] (Pravo, 2014) (in Ukrainian)

Smiiana L, Nikitina Yu, Kryminolohiia: pidruchnyk [Criminology: a textbook] (Natsionalna akademiia upravlinnia, 2010) (in Ukrainian)

Beschastnyi V, ’Kryminolohichnyi analiz stanu zlochynnosti v Ukraini’ [Criminological analysis of crime in Ukraine] (2017) 1 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 207(in Ukrainian)

Mishchenko N, Tarasova K, ’Statystychnyi analiz rivnia zlochynnosti v Ukraini. Statystyka – instrument sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen’ [Statistical analysis of crime rates in Ukraine. Statistics – a tool for socioeconomic research] (2018) vypusk 4 chastyna 1 Zbirnyk naukovykh studentskykh prats 162(in Ukrainian)

Pavlykivskyi V, ’Shtraf ta yoho efektyvnist u poperedzhenni zlochynnykh posiahan na svobodu zhurnalistskoi diialnosti’ [The fine and its effectiveness in preventing criminal assaults on journalistic freedom] (2016) 3(14) Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy 56(in Ukrainian)

Khramtsov O, ’Riven, struktura ta tendentsii poshyrennia kryminalnoho nasylstva v Ukraini’ [Level, structure and trends of criminal violence in Ukraine] (2015) Vypusk 20 Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia «Pravo» 147(in Ukrainian)

Bondarenko V, ’Kryminalna vidpovidalnist za nezakonne povodzhennia zi spetsialnymy tekhnichnymy zasobamy nehlasnoho otrymannia informatsii za kryminalnym pravom Ukrainy’ [Criminal liability for unlawful handling of special technical means of unlawful obtaining of information under criminal law of Ukraine] (avtoref dys kand yuryd nauk Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2016) (in Ukrainian)

Lutak T, ’Kryminalno-pravovi aspekty nezakonnoho povodzhennia iz spetsialnymy tekhnichnymy zasobamy nehlasnoho otrymannia informatsii’ [Criminal legal aspects of the illicit handling of special technical means of silent retrieval of information] (avtoref dys kand yuryd nauk Kharkiv nats un-t vnutr sprav, 2017) (in Ukrainian)

Zvity Derzhavnoi sudovoi administratsii Ukrainy za formamy № 6 «Pro kilkist osib, zasudzhenykh, vypravdanykh, spravy shchodo yakykh zakryto, neosudnykh, do yakykh zastosovano prymusovi zakhody medychnoho kharakteru ta vydy kryminalnoho pokarannia» za 2010–2018 rr. [Reports of the State Judicial Administration of Ukraine in Forms No. 6 «On the number of persons convicted, acquitted, closed cases, non-convicts, to whom compulsory medical measures and types of criminal penalties were applied» for 2010–2018.] (Sudova vlada Ukrainy) <https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/>(in Ukrainian)

Zvity Derzhavnoi sudovoi administratsii Ukrainy za formamy № 7 «Zvit pro sklad zasudzhenykh» za 2010–2018 rr [Reports of the State Judicial Administration of Ukraine in Forms 7 of the Report on the Composition of Sentenced Persons for 2010–2018] (Sudova vlada Ukrainy) <https://court.gov.ua/ inshe/sudova_statystyka/>(in Ukrainian)

Pro zareiestrovani kryminalni pravoporushennia ta rezultaty yikh dosudovoho rozsliduvannia za sichen-hruden 2013–2018 rr.: statystychna informatsiia Heneralnoi prokuratury Ukrainy [On registered criminal offenses and results of their pre-trial investigation for January-December 2013–2018: statistical information of the Prosecutor General’s Office of Ukraine] (Heneralna prokuratura Ukrainy) <http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html>(in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Оболенцев В, Латентна злочинність: проблеми теорії і практики попередження (Видавець СПД ФО Вапнярчук М Н, 2005)
2. Голіни В, Головкіна Б, (ред) Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник (Право, 2014)
3. Сміяна Л, Нікітіна Ю, Кримінологія: підручник (Національна академія управління, 2010)
4. Бесчастний В, ’Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні’(2017) 1 Підприємництво, господарство і право 207
5. Міщенко Н, Тарасова К, ’Статистичний аналіз рівня злочинності в Україні. Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень’ (2018) випуск 4 частина 1 Збірник наукових студентських праць 162
6. Павликівський В, ’Штраф та його ефективність у попередженні злочинних посягань на свободу журналістської діяльності’ (2016) 3(14) Вісник Кримінологічної асоціації України 56
7. Храмцов О, ’Рівень, структура та тенденції поширення кримінального насильства в Україні’ (2015) Випуск 20 Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право» 147
8. Бондаренко В, ’Кримінальна відповідальність за незаконне поводження зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації за кримінальним правом України’ (автореф дис канд юрид наук Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016)
9. Лутак Т, ’Кримінально-правові аспекти незаконного поводження із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації’ (автореф дис канд юрид наук Харків нац ун-т внутр справ, 2017)
10. Звіти Державної судової адміністрації України за формами № 6 «Про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання» за 2010–2018 рр. (Судова влада України) <https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/> дата звернення 10.06.2019
11. Звіти Державної судової адміністрації України за формами № 7 «Звіт про склад засуджених» за 2010–2018 рр. (Судова влада України) <https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/> дата звернення 10.06.2019
12. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за січень-грудень 2013–2018 рр.: статистична інформація Генеральної прокуратури України (Генеральна прокуратура України) <http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html> дата звернення 10.06.2019

Copyright (c) 2019 А О Хлопов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)